Handreiking Impact in kaart: digitale examinering (BOP-analyse)

In jouw school worden steeds meer examens digitaal afgenomen. Deze ontwikkeling heeft grote impact op het beleid, de organisatie en processen rondom examinering. Deze handreiking (zie onderstaande bijlage) geeft onderwijsteams, beleidsadviseurs, examencommissies en informatiemanagers inzicht in de impact waarmee de gehele onderwijsorganisatie rekening moet houden wanneer er digitaal geëxamineerd wordt.

Hoe gebruik je deze handreiking?

De inzet van digitale exameninstrumenten is niet langer iets van het onderwijsteam alleen. Naast de inhoudelijke en toetstechnische kwaliteitseisen, moet je ook rekening houden met beveiligings- en privacyaspecten (verwerkersovereenkomsten) en informatiemanagement (SLA / functioneel beheer van applicaties). Gebruik deze handreiking daarom in samenwerking met de diverse betrokkenen binnen de school.

  • Inventariseer met elkaar de verandering van kritieke processen.
  • Definieer en kwantificeer de mogelijke impact.
  • Bedenk wat er nodig is voor een succesvolle implementatie.
  • Geef vervolgens per aandachtspunt geef aan wie binnen de school verantwoordelijk is om dit op te pakken.
  • Bekijk na beantwoording van de aandachtpunten en vragen hoe dit praktisch impact heeft op het bestaande beleid, afspraken, handboeken etc. En pas deze hierop aan.

Status en feedback

Deze handreiking is een eerste versie die samen met deskundigen op het gebied van informatiemanagement en examinering tot stand is gekomen. De komende tijd leggen we deze handreiking aan scholen voor. Input verwerken we weer in een nieuwere versie. Ook jouw feedback is welkom. Stuur deze naar Nelleke Lafeber.