Ict-bekwaamheid van docenten in het mbo verbeter je met behulp van een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ict. Maar hoe doe je dat?

Kennisnet en MBO Digitaal onderzochten bij 12 instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren. De bevindingen werden opgetekend in deze publicatie.

Bruggen Bouwen met i-coaches
Vanuit het mbo-werkveld kwam de wens om meer concrete ondersteuning bij de invoering van het instrument i-coach. Kennisnet en MBO Digitaal hebben hier gezamenlijk op ingespeeld door de ontwikkeling van twee trajecten in het kader van het programma Bruggen Bouwen.

  • De Masterclass Bruggen Bouwen gaat in op de invoering van de i-coach als instrument binnen de organisatie en is gestoeld op de zes succesfactoren. Aangezien het hier gaat over zaken als onderwijsvisie, rollen binnen de organisatie en facilitering, richt dit traject zich niet alleen op de i-coach zelf, maar juist ook op de managers die dit instrument in de organisatie kunnen borgen. Focus ligt hier op tactische en strategische inrichting.
  • De Peergang i-coaches is bedoeld om de i-coaches uit de mbo-instellingen op de inhoud te scholen. Daarbij gaat het niet zozeer over concrete tools, maar meer over het verbinden van ict aan de didactiek, over coachingsvaardigheden en dergelijke skills. In overleg met het werkveld kwamen we daarbij op zes rollen van de i-coach waarvoor interactieve modules zijn ontwikkeld. In deze video zie je meer over de modules van de Peergang.

De kosten voor de masterclass bedragen 2500,- per instelling, voor drie bijeenkomsten. De peergangmodules die nu staan gepland kosten 400,- exclusief BTW per module, per i-coach, voor drie online bijeenkomsten. Er is geen reductie voor het missen van een online bijeenkomst.

Het programma Bruggen Bouwen heeft een succesvolle start achter de rug. We hebben samen met onze ‘brughoofden’ en i-coaches van de pilot-scholen flinke stappen gezet en veel geleerd vanuit de Masterclass en de Peergang. Vooral de Peergang, in de vorm van ‘flipped onderwijs’ op afstand was een spannend traject.

De Masterclass Bruggen Bouwen is tussen 2019 en 2021 diverse keren uitgevoerd. Daarbij gingen steeds vier of vijf teams aan de slag gaan met het ontwikkelen van een i-coachprogramma voor hun instelling. Zo’n team bestaat meestal uit een opleidingsmanager, een informatiemanager, een projectleider/beleidsmedewerker en vaak ook een vertegenwoordiger van de (beoogde) groep i-coaches.

Voor een succesvol i-coachprogramma is het belangrijk de hele onderwijsorganisatie betrokken is. Daarbij speelt vooral de opleidingsmanager een belangrijke rol. In deze publicatie lees je welke vaardigheden en competenties van de opleidingsmanager van belang zijn voor de succesvolle inzet van i-coaches.

Voor de opleidingstrajecten van i-coaches zijn alle peergang-modules ontwikkeld en ook al diverse keren uitgevoerd: trainer/coach, veranderkunde, onderwijskunde, adviesvaardigheden en technovator. Dit opleidingstraject is gericht op die instellingen die al een i-coach-programma hebben draaien. De planning voor dit najaar staat hieronder vermeldt. Data nog even onder voorbehoud. Inschrijving gaat open zodra alle data definitief gepland zijn. 

Deze online bijeenkomsten vinden plaats van 19:00 – 21:00 uur.

Inschrijven voor de peergangen gaat middels deze inschrijflink. Alleen aanmeldingen via deze link worden in behandeling genomen.

Planning 2023

Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst 3
Trainer/coach GEANNULEERD GEANNULEERD GEANNULEERD
Onderwijskunde nntb nntb nntb
Veranderkunde Ma 6 november 2023 Ma 20 november 2023 Ma 11 december 2023
Technovator Ma 15 januari 2024 Ma 29 januari 2024 Ma 12 februari 2024
Onderwijs ontwerpen Ma 5 februari 2024 Ma 19 februari 2024 Ma 4 maart 2024
Adviesvaardigheden GEANNULEERD GEANNULEERD GEANNULEERD
Security Woe 15 november 2023 Woe 29 november 2023 Woe 13 december 2023

 

Twee keer per jaar organiseren we de miniconferentie Bruggen Bouwen: een dag waar i-coaches, nieuw en ervaren, kennis kunnen opdoen en ervaringen kunnen delen op hun vakgebied. Dit is ook een mooie gelegenheid voor een kennismaking met de inhoud van de peergangmodules Bruggen Bouwen. De volgende datum voor de miniconferentie is nog niet bekend.

Heb je interesse in deelname aan de miniconferentie, de masterclass of een van de peergangmodules? Stuur dan een mail naar bruggenbouwen@mbodigitaal.nl. Wij nemen dan contact met je op om de mogelijkheden en de vervolgstappen door te nemen.

Contactpersoon

Marc Dietzenbacher


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl