In het netwerk Onderwijs en digitalisering wordt er kennis en ervaring uitgewisseld over digitale pedagogiek en didactiek. De leden vervullen binnen de eigen school veelal een brugfunctie tussen management en de onderwijspraktijk. Dit kan zijn vanuit een onderwijskundige functie, maar ook vanuit hr, de interne academie of de rol van i-coach.

Het netwerk komt 4 à 5 keer per jaar bij elkaar. Vooraf krijgen genodigden de kans om de onderwerpen op de agenda te bepalen. Doelstelling is om in te kunnen spelen op actuele vragen uit de scholen. De onderwerpen zijn wel altijd te relateren aan digitale didactiek, denk bijvoorbeeld aan monitoring van de vaardigheden van het lesgevend personeel.

Onderwijs en Digitalisering wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal; Marit Montsanto treedt op als coördinator en aanspreekpunt. Wil je weten of en door wie jouw instelling vertegenwoordigd is, neem dan contact op met haar.

Voor de leden is er een Teams-omgeving van MBO Digitaal. Daar is meer informatie te vinden over de bijeenkomsten, maar dient vooral ook als ontmoetingsplek voor de contactpersonen van de deelnemende instellingen om kennis en ervaring uit te wisselen.

Agenda

Het netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar. Twee bijeenkomsten worden op locatie aangeboden, bij voorkeur bij een school. De andere twee bijeenkomsten worden georganiseerd via Microsoft Teams. Data netwerkbijeenkomsten kalenderjaar 2024:

  • 15 oktober 2024  locatie n.t.b.
  • 5 december 2024 13:00 tot 15:00 (online)
  • 13 maart 2025 (fysiek, gecombineerd met de MBO Digitaal conferentie)
  • 27 mei 2025 13:00 - 15:00 uur (online)

Contactpersoon

Marit Montsanto


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl