Netwerk ICT architecten

De complexiteit van de informatievoorziening van instellingen voor mbo onderwijs neemt toe door toenemende instellingsoverstijgende samenwerking, internationalisering en digitalisering van processen. Daarnaast leiden technologische ontwikkelingen zoals cloud computing en mobiele apparatuur tot nieuwe risico’s die expliciet moeten worden beheerst. Tegelijkertijd heeft de overheid een toenemende behoefte aan verantwoording door instellingen en stelt ze hogere eisen aan de kwaliteit van informatieverwerking. Architectuur is een instrument dat instellingen helpt bij het beheersen van risico’s in de informatievoorziening en het creëren van de noodzakelijke samenhang en kwaliteit. Het beschrijft de inrichting van organisaties in kaders en modellen. Dat geeft inzichten die gebruikt kunnen worden om de organisatie te verbeteren.

Steeds vaker wordt binnen de instellingen de rol van architect belegd. Een goede ontwikkeling en tegelijkertijd ook nog een lastig traject. Wat doet een architect, wanneer moet hij/zij gevraagd worden en wat als het architectuurtechnisch niet kan. Zo maar wat vragen die opkomen rondom dit onderwerp.

Om te leren van elkaar is sinds 20 november 2018 het netwerk ICT architecten actief. In mei 2019 is vanuit deze groep Route21 gestart als project. Deze heeft in september 2021 de tweede versie van de MORA opgeleverd en werkt nu aan het beheer, de doorontwikkeling en ondersteunt bij het gebruik van MORA binnen de scholen. Route21 heeft de functie van samenwerking op gebied van architectuur overgenomen van het netwerk. Komend jaar gaan we bekijken hoe we het werken onder architectuur in brede zin kunnen stimuleren en ondersteunen vanuit een vernieuwd netwerk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl