Gebruikersgroep Magister

De gebruikersgroep Magister MBO/VAVO richt zich vooral op het collegiaal uitwisselen van informatie tussen gebruikers van het deelnemersinformatiesysteem Magister. De gebruikersgroep heeft een open houding richting de leverancier, zodat deze weet wat er leeft bij de onderwijsinstellingen en daar zo goed mogelijk op kan inspelen.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep Magister doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

 • 5 februari 2024 (Teams);
 • 15 april 2024 (Utrecht);
 • 17 juni 2024 (Teams);
 • 14 oktober 2024 (Utrecht);
 • 9 december 2024 (Teams);
 • 10 februari 2025 (Utrecht);
 • 14 april 2025 (Teams);
 • 16 juni 2025 (Utrecht);
 • 6 oktober 2025 (Teams);
 • 8 december 2025 (Utrecht).

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep. Ook de leverancier is een groot deel van de middag aanwezig. Hoofddoel van de bijeenkomst is dat er kennis en ervaring uitgewisseld wordt tussen instellingen onderling en tussen instellingen en leverancier, zodat de instellingen het product optimaal kunnen benutten en de leverancier in staat is het product up-to-date te houden.

Daarnaast vinden twee bijeenkomsten per jaar plaats specifiek voor de VAVO gebruikers van deze gebruikersgroep:

 • 28 maart 2024 10.00 – 11.30 Teams;
 • 21 november 2024 10.30 – 13.30 uur bij ROC Mondriaan in Den Haag.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep Magister is de heer Joost Kornet van SOMA College. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@mbodigitaal.nl.

De gebruikersgroep Magister heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van de MBO Raad een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten, maar waar ook met elkaar gechat kan worden, zodat er ook buiten de bijeenkomsten makkelijk vragen aan elkaar gesteld kunnen worden.

Productinformatie

Magister is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk deelnemersinformatie-systeem voor de MBO-sector. Een breed pallet aan functionaliteit is aanwezig. Meer informatie over het product Magister staat op magister.nl.