Gebruikersgroep ECK

De gebruikersgroep ECK (Educatieve Content Keten) voert gesprekken met elkaar en met uitgevers en distributeurs over de implementatie van ECK, ECK iD de (voorgenomen) wijzigingen, de toekomst van ECK en rol van instellingen daarbij. Naast MBO Digitaal zijn ook Kennisnet en programma Start Schooljaar betrokken. De gebruikersgroep ECK komt tenminste 2 keer per jaar bij elkaar (voor- en najaar).

Bijeenkomsten

  • 5 oktober 2021
  • 8 maart 2022

Doelen

  • Probleemloze start van het schooljaar; geen issues in de volledige ECK-keten; van opstellen van leermiddelenlijsten, bestellen tot en met het gebruiken van digitaal materiaal door docenten en studenten.
  • Voorstellen van Edu-K delen met de scholen. Denk aan de impact voor scholen m.b.t. processen, techniek, communicatie. Maar ook inzicht in en advies op de veranderkalender (toevoegen nieuwe functionaliteiten of in gebruik name nieuwe standaarden).
  • Kennisdeling tussen mbo-instellingen onderling. Denk aan transitie van idp-last naar idp-first.
  • Registratie/inzicht van betrokken partijen, platforms en overleggen; mbo-instellingen, distributeurs, uitgevers, Kennisnet, Edu-K, etc. Inzicht krijgen in welke verantwoordelijkheden waar liggen en over de status van de dienstverlening.
  • Vraagarticulatie namens de mbo-instellingen richting marktpartijen en Kennisnet.
  • De gebruikersgroep positioneren als hét platform binnen het mbo om betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen vanuit de markt en Edu-K. Inclusief eventuele participatie in ECK-gerelateerde overleggen.
  • In gesprek blijven met de markt en mbo-instellingen onderling en een goed en probleemloos gebruik van de ECK-keten borgen, afgestemd op en met de mbo-sector. Denk aan de (door)ontwikkeling van de standaarden zoals de UWLR (Uitwisseling Leerresultaat). Op deze wijze hopen we tot een gezamenlijke aanpak te komen voor standaarden en implementaties bij zowel instellingen als distributeurs en uitgevers.

Organisatie

 De agendacommissie bestaat uit:

De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kun je mailen naar contactpersoon: Marc Dietzenbacher (MBO Digitaal).

De gebruikersgroep ECK heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van de MBO Raad een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en waar de contactpersonen van de deelnemende instellingen elkaar ook digitaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen.

Productinformatie

Informatie over ECK vind je hier: Rapportage ECK-ID in het : mbo v1.0.