Archief Gebruikersgroepen

Onder de vlag van MBO Digitaal zijn meerdere gebruikers- en kennisdelingsgroepen actief. Deze groepen zijn met name gericht op het gebruik van een specifieke applicatie. De omvang en de doelstelling van de groepen verschilt onderling. Om verschillende redenen stopt MBO Digitaal ook regelmatig met het faciliteren van een gebruikers- of kennisdelingsgroep. Soms omdat er weinig belangstelling meer is, maar ook kan het zijn dat een andere partij, bijvoorbeeld de leverancier of Surf, het faciliteren van de groep op zich neemt. Op de onderliggende pagina's is meer informatie over de activiteiten van gebruikers- en kennisdelingsgroepen te vinden, die nu niet meer actief door MBO Digitaal ondersteunt worden, maar in het verleden wel.