Terugblik op bijeenkomst netwerk Informatiemanagement

Op 27 juni 2024 kwamen 25 enthousiaste deelnemers van het Netwerk Informatiemanagement (IM) bijeen. De ochtend begon met inspirerende presentaties en discussies. De regiegroep IM deelde zijn visie en strategie voor de toekomst waarin de nadruk ligt op samenwerking en begeleiding van de werkgroepen bij diverse klussen.

DIM en deep dive

Vincent van Hunnik vervolgde met een presentatie over het belang van de DIM (Doel-Inspanning-Middelen) en het ontwikkelen van een toekomstbestendige informatievoorziening. Deelnemers werden aangemoedigd om hun eigen prioriteiten en tijdlijnen uit te werken. Vanwege de urgentie en het belang van de DIM is besloten om na de zomervakantie een deep dive sessie te organiseren om de gezamenlijke MBO DIM te vervolmaken.

Werkgroepsessies en activiteiten

In de middag hielden we korte pitches over diverse ‘klussen’. Per klusgroep zijn afspraken gemaakt met de actieve deelnemers om de klus verder op te pakken. Zo zal de klusgroep Onderwijstaander de geleverde feedback verwerken en vervolgens, bij de volgende netwerkbijeenkomst, de uitkomst hiervan ter review voor leggen aan het IM netwerk.
De pitches vormden de start voor de werkgroepsessies, waarin deelnemers samenwerkten aan concrete actieplannen voor de gepresenteerde projecten. Er heerste een positieve en productieve sfeer. Aan het einde van de dag werden de resultaten gedeeld met de groep en maakten we vervolgafspraken.

De klussen (activiteiten) zijn:

• Onderwijsstandaarden in het mbo
• Flexibel rooster
• Proces eigenaar data
• Leergang IM
• MORA & OOAPI | Mappingstart

De dag werd afgesloten met een borrel, waar deelnemers verder konden netwerken en de dag konden evalueren. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst met positieve energie en een goede start voor de verschillende projecten die in de middag zijn geïnitieerd. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze inspirerende dag!

Meer informatie en lid worden

Kon je onverhoopt niet aanwezig zijn, maar had je dit wel graag gewild? Wil je je aanmelden voor een of meer van bovenstaande klussen? Of lid worden van het netwerk Informatiemanagement? Stuur dan een mailtje naar de regiegroep via Dennis van Oeveren.

Reacties (0)
Geef een reactie