Datadinsdag bij Albeda: studiesucces vergroten met behulp van data

Het programma DataWijs van het Albeda College én de handreiking voor de ontwikkeling van een instroomdashboard van de Datacoalitie datagedreven onderzoek. Dat zijn de twee onderwerpen van de Datadinsdag op 11 juni vanaf het Albeda College in Rotterdam. Vaste host is JaapJan Vroom, beleidsadviseur bij MBO Digitaal en mede-aanvoerder van de pilothub Studiedata en AI bij Npuls.

DataWijs

Het programma DataWijs startte in 2023. Ronald Luijer* en Jeroen van der Graaf** van Datawijs vertellen over de directe aanleiding. “Dat was de reflectie op de strategische visie Albeda Zet de Toon. Daaruit bleek dat het studiesucces onvoldoende was en de studententevredenheid gemiddeld. Aangezien het doel van Albeda is om uitstekend en inspirerend onderwijs te bieden, werd duidelijk dat op dit vlak werk aan de winkel was.” Zo ontstond het programma DataWijs, bedoeld om met behulp van data het onderwijs te verbeteren en het studiesucces te vergroten. Ronald schetst hoe het programma is ontwikkeld en welke aspecten erin aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan security, datakwaliteit, privacy en ethiek.

Data-geïnformeerd werken

Een belangrijke kennisbron voor DataWijs vormde de leergang Leadership Challenge Data Analytics (LCDA) van het Erasmus Centre for Data Analytics*** Jeroen volgde deze leergang in 2023, samen met een aantal collega’s. Hij vertelt dat ze aan de slag gingen met de usecase ‘We zijn er!’, over de aanwezigheidsregistratie (AWR). In de training ontdekten ze dat de AWR bij Albeda niet goed is ingericht én dat de mens een heel belangrijk onderdeel is van data-geïnformeerd werken. Jeroen raadt iedereen dan ook aan om deze leergang te volgen. Mede op basis van de kennis, literatuur en geleerde lessen uit de LCDA, is het kernteam DataWijs in gesprek gegaan met stakeholders in de organisatie, zoals onderwijskundigen, ICT-architecten en docenten. Maar ook met studenten, bijvoorbeeld via gastlessen. De belangrijkste vragen waren: wat versta je onder data-geïnformeerd werken, wat vind je belangrijk en waar loop je tegenaan? Dat heeft geleid tot een heldere visie op hoe data kunnen helpen om slimmer te werken en om het studiesucces te vergroten. Hiervan is vervolgens een praatplaat gemaakt.

Projecten

Op basis van genoemde visie zijn doelen en projecten geformuleerd en is een roadmap opgesteld. Ronald geeft een paar voorbeelden van projecten van DataWijs: vaststellen van de huidige en gewenste datakwaliteit, opstellen van een verbeterplan, standaardiseren van proces en werkwijze en benoemen van proces-, systeem- en data-eigenaren. Een van de deelnemers vraagt zich af hoe je de organisatie en de teams meekrijgt in deze cultuurverandering. Ronald: “Door steeds kleine zaadjes te planten. Ook helpt het dat er net een grote campagne is gestart bij Albeda om het studiesucces te vergroten.” Verder proberen ze zoveel mogelijk op de werkvloer te zijn en het gesprek aan te gaan, waarbij de praatplaat erg handig is. Ook zijn er genoeg uitdagingen. Daarom willen Ronald en Jeroen graag ervaringen uitwisselen met andere collega-instellingen. Denk aan vragen als: Hoe verbeteren we en krijgen we grip op de datakwaliteit? Hoe kunnen we standaardiseren en harmoniseren zonder de vrijheid van onderwijsinrichting aan te tasten? Hoe krijgen we onze collega´s mee in deze grote veranderingen?

[Bekijk hier het videofragment]

Handreiking

Het woord is aan Tom Olsthoorn van bureau Hutspot. Hij is projectleider van de Datacoalitie data-gedreven onderzoek (DGO) die sinds 2018 bestaat. In deze coalitie onderzoeken zestien mbo-instellingen, OCW, DUO en de MBO Raad hoe met behulp van data de studieloopbaan van studenten kan worden verbeterd. Volgens Tom is het waardevol om zo’n netwerk met gelijkgestemden te vormen. “Samen leer je meer dan alleen en je hoeft niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden”.

[Bekijk hier het videofragment]

Na deze korte introductie, geeft hij het woord aan Harry van der Vis. Harry is Business Intelligence Analist bij Albeda College en lid van de DGO. Hij vertelt dat de DGO een handreiking heeft ontwikkeld voor het maken van een instroomdashboard. Daarmee krijg je als mbo-instelling zicht en grip op de instroom van (nieuwe) studenten en de ontwikkeling van het studentaantal. De handreiking bevat een uitgebreid stappenplan voor de ontwikkeling van zo’n dashboard.

[Bekijk hier het videofragment]

ROC Nijmegen

In de handreiking staan ook drie praktijkvoorbeelden. Een daarvan is van ROC Nijmegen, waarvoor Harry het woord geeft aan Marco Porrey, Business Intelligence Specialist bij ROC Nijmegen. Marco vertelt dat de standaarddashboards van de leverancier niet voldeden. Daarom zijn ze overgestapt op het zelf ontwikkelen van themagerichte dashboards die ‘incrementeel’ worden gebouwd. Ofwel: de eerste simpele versie wordt steeds verder uitgebreid op basis van de feedback en behoefte van gebruikers. Het eerste dashboard dat op deze manier is ontwikkeld, is het dashboard Aanmeldingen. Marco toont het dashboard en sluit af met de geleerde lessen die ook in de handreiking worden genoemd, zoals: ‘standaard past niet bij iedereen’. Dan zit de tijd erop en vertelt JaapJan dat de eerstvolgende Datadinsdag op 8 oktober is en dat die samenvalt samen met de communitydag van de pilothub Studiedata en AI van Npuls. Dat is een mooi bruggetje naar het magazine van Npuls, waarin best én worst practices over learning analytics zijn beschreven.

[Bekijk hier het videofragment]

* Informatiemanager en programmaleider DataWijs
** Docent, informatieadviseur en kernteamlid van DataWijs
*** Ook Deltion en Graafschap college volgden deze Leergang.

Doe je mee?

Elke tweede dinsdag van de maand is JaapJan Vroom te gast bij een mbo-school om vanaf daar samen met de school een anderhalf uur durende (online)meeting te verzorgen. Heb je een mooi initiatief of vraag over data-ondersteund onderwijs of wil je een Datadinsdag verzorgen vanuit jouw school? Stuur een mail naar JaapJan Vroom en kijk voor meer informatie op onze Datadinsdag-pagina.

Volgende Datadinsdag

De eerstvolgende Datadinsdag is op 8 oktober 2024. Je kunt live bij deze datadinsdag aanwezig zijn als je naar de communitydag komt. Uiteraard kun je dan ook online aansluiten. De locatie en precieze invulling zijn nog niet bekend, dus houd verder onze site in de gaten. Fijne zomervakantie!

Reacties (0)
Geef een reactie