Workshops van MBO Digitaal op MBO Congres

Tijdens het jaarlijkse MBO-congres op 16 mei 2023 (georganiseerd door DUO, MBO Digitaal, de MBO Raad, SBB en het Ministerie van OCW) heeft MBO Digitaal 3 interessante workshops verzorgd: De rol van architectuur in het onderwijs van de toekomst, Cyberveiligheid mbo en Npuls: digitale transformatie in mbo, hbo en wo.

Het thema van dit dit jaar was KetenscenaRIO. Steeds meer partijen in de keten gebruiken de gegevens uit RIO. Het congres ging in op vragen als: Wat betekent dit voor mijn gegevens in RIO? Welke gevolgen heeft mijn registratie in RIO verderop in de keten en hoe houden we samen het overzicht?
Ook was er aandacht voor onderwerpen als Diplomafraude, Studiefinanciering, Cybersecurity, Skills, Leerbedrijf erkenning en de Kwaliteitsafspraken. Via een gevarieerd aanbod van 15 workshops en presentaties werden lopende en toekomstige ontwikkelingen besproken. Drie workshops werden georganiseerd vanuit MBO Digitaal:

De rol van architectuur in het onderwijs van de toekomst

Het gebruik van Architectuur helpt bij het bereiken van bedrijfsdoelstellingen, vergemakkelijkt de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, verhoogt de flexibiliteit en schaalbaarheid van de IT-systemen, vermindert de complexiteit en verhoogt de kwaliteit van de IT-systemen en -processen. Het architectuurnetwerk in het mbo brengt daarom de MORA, MOSA en MOKA bij elkaar, verbindt de architectuur binnen onze sector en vertegenwoordigt de mbo-sector naar buiten toe. Bijvoorbeeld als we samenwerken met andere onderwijssectoren of deelnemen aan programma’s zoals Npuls en Edu-V. Het architectuurnetwerk heeft een Architectuurraad MBO gekregen. De Architectuurraad MBO is samengesteld uit deelnemers vanuit de mbo-scholen, een externe adviseur en medewerkers vanuit MBO Digitaal.

Cyberveiligheid mbo

Na diverse cyberincidenten in de onderwijssector is informatieveiligheid een belangrijk thema binnen de mbo-scholen. De ransomware-aanval op ROC Mondriaan, in september 2021, was aanleiding voor het plan van aanpak cyberveiligheid mbo. Dit plan en de daaraan gekoppelde subsidieaanvraag zijn goedgekeurd en we zijn samen met de instellingen aan de slag gegaan met het programma Cyberveiligheid mbo. Tijdens deze presentatie een overzicht van de plannen en de activiteiten die we inmiddels hebben opgestart.

Npuls: digitale transformatie in mbo, hbo en wo

Binnenkort start het nieuwe en grote programma Npuls, een programma van de MBO Raad, VH, UNL en SURF, gefinancierd met groeifondsmiddelen. De komende 8 jaar wordt hierin samengewerkt door alle instellingen in het mbo, hbo en wo op thema’s als: digitale leermaterialen, wendbaar & efficiënt georganiseerd onderwijs, studiedata & AI en docentondersteuning. Bezoekers konden kennismaken met dit programma, en meepraten over wat dit programma kan betekenen voor de administratieve keten en hoe de betrokkenheid van ketenpartijen goed vorm krijgen.

MBO Congres gemist? 
Heb je het MBO Congres en/of deze interessante workshops gemist? We staan ook op de CVI conferentie op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2023. Check hier het programma met deze en vele andere inspirerende workshops.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie