In een notendop: 7 vragen en antwoorden over het programma Edu-V

Snel en gemakkelijk toegang hebben tot al je digitale leermiddelen, leerresultaten en leeromgevingen. En tegelijkertijd erop kunnen vertrouwen dat je persoonsgegevens worden beschermd volgens de strengste eisen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid? Het programma Edu-V gaat dit mogelijk maken. 

1. Wat doet Edu-V?

Scholen en leveranciers maken binnen dit programma onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang regelen tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen. Op die manier kunnen scholen eenvoudiger (met minder inspanning) en veiliger (met minder risico) gebruik maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

2.Voor wie is Edu-V?

Edu-V is er voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

3.Edu-K bestaat ook. Wat is het verschil met Edu-V?

Edu-V bouwt verder op de uitkomsten van Edu-K, een publiek-private samenwerking waarbinnen al eerder afspraken zijn gemaakt, zoals het privacyconvenant waarin scholen en leveranciers afspraken maakten over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

4.Waarover worden afspraken gemaakt?

Scholen en leveranciers maken uniforme afspraken over onder andere juridische, technische, functionele en operationele aspecten van gegevensuitwisseling. Samenwerken gebeurt in 4 stappen:

  • Discussie in werkgroepen: vertegenwoordigers van scholen en leveranciers bespreken met elkaar de afspraken die belangrijk zijn bij het delen en uitwisselen van digitale gegevens.
  • Toetsing via de klankbordgroep: conceptafspraken die voortvloeien uit de discussie binnen de werkgroepen, worden getoetst bij een grotere groep scholen en leveranciers via de klankbordgroep van Edu-V.
  • Toetsing in de praktijk: dit gebeurt in zogenaamde proof-of-concepts (POC’s) met leveranciers en pilots bij scholen. Op basis van deze ervaringen worden de afspraken zo nodig opnieuw bijgesteld.
  • Vaststellen van afspraken: afspraken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen, worden opgenomen in het Edu-V Afsprakenstelsel. Scholen en leveranciers die zich aansluiten bij Edu-V passen de afspraken toe in de dagelijkse praktijk.

5.Edu-V heeft een klankbordgroep, wat is de meerwaarde?

Afspraken maken heeft alleen maar zin als die uiteindelijk voor leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten het verschil maken in de dagelijkse praktijk. Dat kan zijn doordat de afspraken het leven een stuk eenvoudiger maken, tijd besparen of het werk efficiënter of leuker maken. Daarom heeft de klankbordgroep een belangrijke plaats binnen het Edu-V programma. Hier worden de concept afspraken getoetst aan de doelgroep. Sluiten afspraken aan bij de praktijk, zijn ze logisch en toepasbaar?
> Wil je meedenken en meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep van Edu-V:
www.edu-v.org/klankbordgroep

6.Waar gaat Edu-V concreet bij helpen?

Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan het inloggen op verschillende systemen. Of beter inzicht krijgen in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en studenten. Of veiliger en privacyvriendelijker gebruik maken van digitale toepassingen. Kortom: Edu-V levert de bouwstenen voor flexibel en toekomstgericht onderwijs.

7.Hoe wordt Edu-V gefinancierd?

De eerste fase van het Edu-V programma – kwartiermaken (in 2022) – is gefinancierd door de initiatiefnemers van Edu-V, de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Voor de overige fasen is 34 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Nationaal Groeifonds (Edu-V is een uitvoering van het Groeifonds-voorstel ‘Digitaal Onderwijs Goed Geregeld!’). Dit bedrag wordt de komende 9 jaar besteed (circa 3,5 miljoen per jaar) aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel en aan de implementatie op scholen in samenwerking met leveranciers.


Wil je meer informatie?

Lees de geüpdatete brochure over Edu-V, voor scholen en leveranciers van digitale onderwijsmiddelen.

Meedoen en aanmelden?
Wil je meedenken en meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep van Edu-V:
www.edu-v.org/klankbordgroep

Weten met welke afspraken de werkgroepen als eerste starten? En hoe je je kunt aanmelden voor de werkgroepen of voor de POC’s en pilots? Volg het nieuws op de website: www.edu-v.org

 

Reacties (0)
Geef een reactie