Benchmark IBP-E 2021 gepubliceerd

Vanaf 2015 wordt binnen de mbo-sector jaarlijks de Benchmark IBP-E uitgevoerd; het gecombineerde zelfassessment met betrekking tot Informatiebeveiliging (IB), Privacy (P) en Examinering (E). De benchmark is in het najaar van 2021 voor de zevende keer afgenomen.

Toen we 7 jaar geleden begonnen met deze benchmark hebben we het doel gesteld om als sector qua gemiddeld op 3,0 uit te komen. Dat is in ook 2021 nog niet gelukt; de onderdelen Informatiebeveiliging en Examinering blijven op een 2,8 en Privacy stijgt licht naar een 2,9. Een bescheiden stap voorwaarts, die laat zien dat het -gemiddeld genomen- nog best een uitdaging is om op ons ambitieniveau van 3,0 te komen.

Het belang van de benchmark wordt in het mbo door alle instellingen onderschreven, getuige het feit dat alle 56 mbo-instellingen tenminste een keer hebben meegedaan aan de benchmark. Dit jaar hebben 55 van de 56 instellingen deelgenomen aan de onderdelen Informatiebeveiliging en Privacy en 51 instellingen hebben het examineringskader ingevuld. Daarmee zitten we op een totale deelname van 98%: een heel mooi resultaat.

Het rapport van deze benchmark is rechtstreeks te downloaden via www.mbodigitaal.nl/ibpdoc11g. Meer informatie over de benchmark IBP-E of over IBP in het algemeen? Neem contact op met m.bijleveld@mbodigitaal.nl.

Reacties (0)
Geef een reactie