Verbinden van trots en besef: Next step!

Verbinden van trots en besef’ verwoordt mijn persoonlijke kijk op het ontwikkelen van een ‘merk’. Niet alleen binnen saMBO-ICT, maar ook in mijn dagelijks werk bij Deltion als ook bijvoorbeeld in mijn rol als voorzitter van de mooiste voetbalvereniging in Nederland, HHC Hardenberg, bij velen bekend als ‘de club van Edwin Evers’. Een korte uitleg: Verbind je (organisatie/club) met je omgeving, creëer trots om een gevoel van ‘er bij willen horen’ te bewerkstellingen en heb het besef dat hiervoor continu scherpte en hard werken benodigd is van allen.

Ik kijk met een goed gevoel terug op een prachtige saMBO-ICT-conferentie, in de traditie van saMBO-ICT-conferenties de eerste digitale, passend bij de enorme versnelling die digitalisering in deze tijden van corona juist ook in het mbo doormaakt. Een conferentie met wederom méér deelnemers, met aansprekende keynote speakers en inspirerende workshops, met een parallel programma voor bestuurders rondom ‘Doorpakken met digitalisering’ waarbinnen grote stappen worden gezet en mijn voor velen onverwachte aankondiging omtrent de (voorgenomen) opheffing van saMBO-ICT als zelfstandige stichting.

De totale performance van saMBO-ICT maakt me trots omdat saMBO-ICT erin is geslaagd zich dusdanig met mbo-scholen en haar medewerkers, met stakeholders als OCW, Kennisnet, Surf, SBB, ‘commerciële aanbieders’ en vele anderen te verbinden dat er grote waardering is voor haar positie te midden van deze partijen en de door haar geïnitieerde en geleverde producten en diensten. Haar innovatieve werken, haar strategisch meedenken in een wereld waar digitalisering een steeds prominenter plaats in neemt, haar kunst netwerken te bouwen en te onderhouden en haar drive om kennisdeling tot stand te brengen, weerspiegelen dit. Een groot compliment naar allen die saMBO-ICT de afgelopen jaren een dergelijke positie hebben weten te doen innemen is dan ook zeker op zijn plaats. Oprecht DANK!

Bij deze trots past ook hier het besef dat behoud of uitbouw van deze waardering voor saMBO-ICT vraagt om blijvend hard werken door velen, scherp blijven op ontwikkelingen in de markt en niet schromen hiertoe volgende stappen te durven zetten.

Zo’n next step is ook de opheffing van saMBO-ICT als zelfstandige stichting. Een opheffing om als mbo-sector sterker te staan juist nu de digitale transformatie een verdere vlucht neemt en ook in het ‘Groeifonds’ juist dit thema voor het mbo manifest wordt gepositioneerd. Een opheffing waarbij saMBO-ICT opgaat in de MBO Raad, maar wel met een eigen bestuurlijke vertegenwoordiging voor het thema Digitalisering, een afdeling ‘digitale transformatie’ om de beleidsondersteuning krachtig te bundelen en de oprichting van een ‘platform’ (in de lijn van de huidige btg’s binnen de MBO Raad) om de sterke netwerk- en kennisdelingsfunctie verder uit te bouwen. Blijvend is het uitgangspunt rondom inzetten op het afnemen van producten en diensten welke bij voorkeur door derden worden geleverd. Besturen van MBO Raad en saMBO-ICT brengen dit voorgenomen besluit tot opheffing stichting saMBO-ICT eind november naar de ALV van de MBO Raad met het uitgangspunt 2021 als transitiejaar te gebruiken.

Tot slot, citerend uit de recent verschenen song van HHC’er Edwin Evers,

‘Gevoel, ongrijpbaar en onbestemd, onuitstaanbaar inconsequent, onzichtbaar en onbekend, maakt jou tot wie je bent’, 

we realiseren ons dat deze voorgenomen next step van saMBO-ICT gevoelens kan oproepen. Weet dat we ook daarover in verbinding willen blijven!

Bert Beun
voorzitter saMBO-ICT

Reacties (0)
Geef een reactie