Presentaties Netwerk Onderwijslogistiek 6 februari 2020 beschikbaar

Het thema van de bijeenkomst van het Netwerk Onderwijslogistiek op 6 februari 202 was: “Inspirerende voorbeelden uit de praktijk”.

Er was veel belangstelling voor deze bijeenkomst! Graag delen we in de bijlagen zowel het verslag van deze bijeenkomst als de presentaties die zijn gegeven.

De agenda was:

1) Dagdeelroosteren (Mario Neelen, onderwijsleider College Economie & Ondernemen, Albeda)

Op één van de Albeda-locaties roosteren we in dagdelen. Studenten volgen per dag 4 klokuren ingeroosterde lessen, een ochtendshift of een middagshift. Lessen zijn intenser en de totale lestijd beperkter. Daarnaast leren studenten op andere manieren: praktijkleren, afstandsleren, excursies en buitenopdrachten. Ook docenten geven elke dag hun lessen in de ochtendshift of de middagshift. Parkinson’s Law stelt dat werk zich uitbreidt naar de tijd die beschikbaar is om het werk uit te voeren. Deze wet ondersteunt het idee van een korte werk/studiedag en beweert in wezen dat je net zo productief zult zijn in 4 uur als in 8 uur.

2) Rijk onderwijs in logistieke context RijnIJssel (Vivian Wigchert, Rijn IJssel)

Ruim twee jaar geleden bij de start van ons netwerk heeft Vivian verteld over de insteek van RIJK onderwijs bij het Rijn IJssel om meer flexibilisering, personalisering van het onderwijs en de verrijking van content daarvoor mogelijk te maken. Nu wil ze ons graag weer meenemen in wat dat heeft opgeleverd tot nu toe en vooral welke onderwijslogistieke uitdagingen daarbij aan de orde zijn geweest.

3) Meerjarenplanning Xedule en flexibilisering (Peter Verdaasdonk , Advitrae)

Vanuit het netwerk komt regelmatig de vraag over de meerjarenplanning zoals die door de inzet van Xedule wordt gefaciliteerd. En kan die meerjarenplanning nu ook helpen om de flexibilisering van het onderwijs vorm te geven. We hebben geprobeerd om een onderwijsinstelling hierover te laten vertellen, maar we hebben er geen één gevonden die al zover is. Toch is het thema van belang en daarom hebben we de bedenker van Xedule, Peter Verdaasdonk gevraagd om ons mee te nemen in zijn gedachten over hoe dit zou kunnen.

4) Hybride onderwijs (Marcel van Dijk)

Hybride onderwijs in de ultieme versie is natuurlijk de ‘praktijkroute’ bij het Friesland College en Scalda. Studenten leren vanaf dag 1 niet meer in een klaslokaal, maar in verschillende bedrijven en bepalen zelf wekelijks hun activiteiten en rooster. Docenten zitten ook niet meer in de schoolgebouwen. Hoe organiseer je dit, welke onderwijslogistieke uitdagingen neemt dat met zich mee? Marcel van Dijk, manager Praktijkroute bij Zakelijke en Commerciële Dienstverlening en Gre Krijn-Dieleman, beleidsmedewerker van Scalda, nemen ons mee in de magie van deze onderwijsinnovatie en bespreken wat de Praktijkroute organisatorisch allemaal betekent.

5) Referentiemodel ingezet in de praktijk (Cock Vonk, Albeda College)

Het referentiemodel onderwijslogistiek is vorig jaar uitgebreid geïntroduceerd in het netwerk en bij alle instellingen. Voor sommigen is het wellicht nog nieuw. Het is een tool die je kunt inzetten in je instelling om de verbinding te leggen tussen onderwijsinnovatie en onderwijslogistiek. Je kan er vraagstukken mee identificeren, de actoren in beeld brengen en benodigde resultaten beschrijven. Alle ingrediënten voor een gedegen plan komen zo op tafel. Cock Vonk heeft ermee gewerkt in het Albeda College en hij neemt ons mee in wat een goed gesprek aan de hand van dit model in een multidisciplinair team oplevert.

De volgende netwerkbijeenkomst is gepland op 9 april 2020 (Je kunt je nu al aanmelden!)

n.b. Denk er ook nog even aan dat binnenkort de leergang onderwijslogistiek start. Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

Reacties (0)
Geef een reactie