IBP netwerkbijeenkomst 3 oktober 2019

Op 3 oktober was het Netwerk IBP bijeen, in de Domstad in Utrecht. De Regiegroep IBP had een mooi dagvullend programma voorbereid waarbij de IBP-ers uit de instellingen veel konden combineren.

De dag begon met de kick-off van de Benchmark IBP/E. We keken daarbij terug op de ontwikkelingen vanaf 2015, maar vooral vooruit: naar de nieuwe Benchmark IBP in het mbo 2019.

Na de kick-off van de Benchmark konden de bezoekers kiezen uit 3 parallelsessies:

Verder kwam ook de peer review groep (11 instellingen) deze ochtend bij elkaar om het proces en de resultaten van de peer-review te bespreken.

Een overvol programma dus met voor elk wat wils.

Na de lunch hadden we een zeer goed bezochte plenaire IBP-netwerkbijeenkomst, waar veel actuele zaken op de agenda stonden:

Daarna werd er in een aantal groepjes verder gewerkt en gesproken over nut, noodzaak, wensen en eisen met betrekking tot IBP-tooling.

De volgende netwerkbijeenkomst is gepland op 12 december, 14:00 – 20:00 uur in Utrecht. Tijdens die bijeenkomst worden de resultaten van de Benchmark IBP in het mbo gepresenteerd en zal er veel gelegenheid zijn om daarover van gedachten te wisselen.

Reacties (0)
Geef een reactie