Ambassadeursbijeenkomst Friesland College, 30-05-2018

Op 30 mei j.l. was het MBO Ambassadeursnetwerk te gast bij het Friesland College in Leeuwarden. Een mooie locatie met een mooie workshop-ruimte. Het werd er bij tijd en wijle behoorlijk warm, niet alleen vanwege het mooie weer, maar zeker ook omdat er hard gewerkt werd!

Overkoepelend thema voor deze dag was Bruggen Bouwen; het gezamenlijke programma vanuit Kennisnet en saMBO-ICT, over het verbinden van onderwijs en ict.

De dag werd geopend door Rachel van Vugt, directeur Onderwijs, Personeel & Innovatie, waarna Leo Bakker en Jan Bartling het vaste programma-onderdeel Even bijpraten verzorgden. Jan presenteerde daar onder andere het concept van de Strategische agenda digitalisering mbo (MBO Raad, Surf, Kennisnet en saMBO-ICT) met de oproep om hier feedback op te geven (via de groepsomgeving).

Daarna was het de beurt aan drie noordelijke roc’s om te laten zien op welke manier zij invulling geven aan bruggen bouwen. We kregen achtereenvolgens een presentatie over de aanpak van het Friesland CollegeNoorderpoort en ROC Friese Poort.

Na de lunch, die perfect was verzorgd door studenten van de horeca-opleidingen, volgde een presentatie van Leo Bakker en Martijn Bijleveld over de aanpak van het programma Bruggen Bouwen. Daarbij werd ook de gloednieuwe publicatie over Bruggen Bouwen onthuld.

Daarna was het tijd voor het interactieve deel van de dag: een world cafe over de zes succesfactoren die benoemd worden in de publicatie, waarbij werd ingezoomd op de vraag wat dat betekent voor de te ontwikkelen i-coach-leergang. De leden van het programmateam van FC Live traden op als tafelheren en de mediacoaches van het Friesland College schoven aan voor hun inhoudelijke inbreng. Dat leverde een heel mooi middagprogramma op, waarbij we veel van elkaars ervaringen hebben geleerd.

Toen we enigszins oververhit aan de borrel begonnen was iedereen het er over eens: het was een mooie dag in alle opzichten: veel geleerd, veel uitgewisseld, hard gewerkt, goed verzorgd en erg gezellig. Met dank aan het programmateam, de mediacoaches, de studenten van het Friesland College en natuurlijk gastheer Ashwin Brouwer.

De volgende Ambassadeursbijeenkomst zal plaatsvinden in september, datum en locatie volgen binnenkort.

Reacties (0)
Geef een reactie