Cyberdreigingsbeeld

Op vrijdag 18 november j.l. heeft SURF het Cyberdreigingsbeeld 2016 gepresenteerd tijdens het Securitycongres in Amsterdam. Dit is het eerste Cyberdreigingsbeeld waar de mbo sector ook een bijdrage heeft geleverd. Op pagina 4 staat bijvoorbeeld de volgende zinsnede:

SURFaudit voorziet in deze laatste doelstellingen. De self-assessment op basis van het Normenkader Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs en het Normenkader Informatiebeveiliging MBO voor mbo-instellingen, is een goed instrument om te bepalen hoe ‘cyberweerbaar’ de instelling is. SURFaudit (en MBO audit red.) voorziet ook in een tweejaarlijkse benchmark waarmee instellingen hun cyberweerbaarheid kunnen spiegelen aan die van collega-instellingen.

De benoemde risico’s en mogelijke beheersmaatregelen zijn goed toepasbaar voor onze sector. Op 8 december wordt het Cyberdreigingsbeeld overhandigd aan de deelnemers van de mbo ibp benchmark 2016.

Het Cyberdreigingsbeeld is hier te downloaden.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie