Taskforce IB wordt Taskforce IBP

De taskforce Informatiebeveiliging heeft er een thema bij, Privacy! Het leek ons verstandig om dit thema mee te gaan nemen in het momentum dat er nu is en de belangstelling die Informatiebeveiliging heeft. Er is veel overlap en er moet ook veel gebeuren op het gebied van de privacy. Ten eerste om te gaan voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en vervolgens om ons voor te bereiden op de komende wetgeving vanuit Europees verband.

Daarom heeft de taskforce een vijfde werkgroep Privacy aan het werk gezet.

Het doel van die werkgroep is om te komen met een normenkader voor de privacy in het mbo (het Privacy Compliance kader) en een toetsingskader (met maatregelen en evidence zodat je ook in de praktijk ermee aan de slag kunt en kunt meten of het ook werkt). Ook zal er gewerkt gaan worden aan een Hoe?Zo! publicatie rond Privacy.
Het is van groot belang voor dit traject dat het nauw afgestemd wordt met het Hoger Onderwijs en met het PO en VO omdat daar ook veel ontwikkelingen rond privacy gaande zijn. De werkgroep hoopt deze zomer haar resultaten te kunnen voorleggen aan het onderwijs. We houden u op de hoogte.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie