Ict-bekwaamheid in het mbo. Hoe? Zo!

Ictbekwaamheid160Ict is een effectief middel binnen het onderwijs. Je mag van professionele docenten verwachten dat zij hier gebruik van maken. Wil een mbo-instelling werken aan ict-bekwaamheid, dan is het belangrijk te zorgen voor een cultuur die de inzet van ict integraal ondersteunt. Dit vraagt niet alleen iets van docenten en teammanagers, maar van iedereen die binnen de school werkt.

De publicatie Hoe Zo Ict-bekwaamheid in het mbo richt zich op bestuurders en leidinggevenden en beschrijft welke vragen en antwoorden van belang zijn bij ictbekwaamheid van docenten en managers.

Reacties (0)
Geef een reactie