Meld u aan voor het programma Big Data

In december 2014 starten we de tweede keer het programma Big Data. Bent u projectleider bij een MBO-instelling en wilt u werken aan de verbetering van uw onderwijs of organisatie op basis van objectieve data? Dan kan het programma big data u daarbij ondersteunen.

MBO-instellingen werken in het kader van Focus op vakmanschap aan doelmatigheid in de organisatie. Voorspellende stuurinformatie kan daarbij helpen. Het onderzoeken van verbanden in de organisatie met behulp van grote sets data leidt tot objectiever sturen. Daarom hebben saMBO-ICT en Kennisnet het initiatief genomen voor het programma Big Data.

In het programma gaan we in op onderwerpen als het definiëren van scherpe vraagstellingen, data-analyse, privacywetgeving en intervenieren op basis van uitkomsten. Experts geven ons input op deze onderwerpen, tegelijkertijd gaan we de kennis meteen vertalen naar eigen projecten. Ook zullen we in de programmadagen ruimte hebben om van elkaar te leren door middel van intercollegiale consultatie.

Het programma is bedoeld voor projectleiders van MBO-instellingen, bijvoorbeeld: projectleider VSV, proceseigenaar intakeproces, maar ook projectleider informatiemanagement. De deelnemers dienen een project onderhanden te hebben waarin de input van het programma kan worden toegepast.

Meer informatie en ook ervaringen van eerdere deelnemers vindt u via mbo.kennisnet.nl.
U kunt zich aanmelden voor het programma bij Marius van Zandwijk, senior adviseur Kennisnet
(telefoon: 0800 – 321 22 33, e-mail: m.vanzandwijk@kennisnet.nl) .

Reacties (0)
Geef een reactie