Voortgang resultaten systeemtest herziening KS

SysteemtestDe herziening van de kwalificatiestructuur in nog altijd “ongoing”. Voor de zomer is met medewerking van de instellingen een zogenaamde systeemtest uitgevoerd en zijn de bevindingen en inzichten teruggekoppeld tijdens een leveranciersbijeenkomst. Dit alles heeft geresulteerd in een rapportage Systeemtest die ook via de saMBO-ICT site is gepubliceerd. 
In de oorspronkelijke planning was het de bedoeling dat SBB voor de zomer met een advies over de nieuwe kwalificatiestructuur zou komen zodat de Minister daar vervolgens een besluit over kan nemen. Helaas is het nog niet zover.

Er is sprake van een aantal inhoudelijke discussiepunten over de structuur. Het ministerie heeft het initiatief genomen om hiervoor themabijeenkomsten te organiseren om tot inhoudelijke verdieping te komen. De eerste 2 bijeenkomsten hebben geleid tot een brief van de Minister aan SBB met een aantal inhoudelijke aanwijzingen. De laatste 2 bijeenkomsten hebben begin september plaatsgevonden. 
 
Deze maand (september) zal verder overleg plaatsvinden tussen SBB en het ministerie om tot een standpunt te komen over de nieuwe herziene kwalificatiestructuur. Als dat het geval is kunnen wij weer aan de slag om te analyseren wat de consequenties zijn van de nieuwe structuur voor processen en systemen. Ongetwijfeld begint dat met een actualisatie van de eerder uitgebrachte rapportages. We houden jullie op de hoogte
Reacties (0)
Geef een reactie