Verslag Virtuele werkplekdag

Op 21 juni j.l. waren bijna 40 vertegenwoordigers van ROC’s en AOC’s bijeengekomen in Woerden. Doelstelling: kennisdeling over de virtuele werkplek. De vijf instellingen die hun gekozen oplossing presenteerden waren:

  • Drenthe College – Jacco Heikoop
  • Da Vinci College – Ger Reijnders
  • ROC West Brabant – Jan Broeken/ Martijn Henneke
  • Hoornbeeck College – Daan Meijer/Peter de Gooijer
  • Noorderpoort – Floris Bennema

Alle presentaties zijn hier beschikbaar.

Na vijf korte presentaties bood het programma ruimte om twee keer een half uur met één van de sprekers door te praten. 

Alle aanbieders maken gebruik van een andere virtualisatietechniek, op zich interessant, maar uiteindelijk blijkt de discussie daar niet over te gaan. Uiteindelijk gaat het over de vraag of je aan studenten al dan niet een virtuele werkplek aanbiedt. Zeker als studenten gebruik maken van een eigen laptop (Bring Your Own Device) kun je ervoor kiezen dit niet te doen en te motiveren dat men gebruik maakt van zelf aangeschafte, lokaal geïnstalleerde (bijv. Office) of webbased applicaties. Een ander vraagstuk is saneren versus faciliteren. Waar de ene instelling kiest om alle gebruikte applicaties 1:1 beschikbaar te stellen, kiest een andere voor een sanering om hiermee enerzijds te besparen en anderzijds het gebruik van webbased applicaties en leermiddelen te stimuleren.

Enkele reacties/opmerkingen gedurende de dag:
“Als ik nu opnieuw de beslissing mocht nemen voor een virtuele werkplek voor studenten, zou ik het niet meer doen. Wél voor medewerkers.”
“Bij het Drenthecollege worden slechts 500 à 600 virtuele werkplekken tegelijk gebruikt. Voor ongeveer 1000 medewerkers en 11.000 studenten bijelkaar.”
“Studenten hebben –bij gebruik van een eigen laptop – geen behoefte aan Single Sign On, ze zijn gewend om voor allerlei programma’s andere accounts te hebben.”
“Niet saneren, maar faciliteren!”
“Erg zinvolle dag, veel geleerd.” 

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie