Nieuw Triple A materiaal online: Maturity Scan

Om met Triple A aan het werk te gaan, is het voor instellingen van belang te weten waar zij staan ten opzichte van het Triple A gedachtegoed en in hoeverre hun ondersteunende processen voldoen aan de beschrijving van Triple A. Een Triple A toets kan daarbij helpen. Bij de ontwikkeling van de Triple A toets is betrokkenheid van partijen die instellingen kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de toetsen belangrijk.

Twee adviesbureaus besloten om in samenwerking met de sector toetsinstrumenten te ontwikkelen, de Maturity Scan en de Roadmap. Vandaag meer over de Maturity Scan. Het instrument is nu beschikbaar in de Triple A @ncyclopedie en vrij te gebruiken door onderwijsinstellingen. 

Maturity scan

M&I/Partners ontwikkelde de Triple A Maturity scan om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs en ondersteunende processen in onderlinge samenhang en met Triple A als referentiekader. Door het invullen van de (uitgebreide) vragenlijst wordt de huidige situatie van een afdeling of onderwijsinstelling in kaart gebracht. De Maturityscan volgt de opbouw van Triple A vanuit de ogen van een student. Het boekje Thijsis hiervoor als basis gebruikt. Op de eerste plaats levert alleen het invullen van de vragenlijst al veel inzicht op. Impliciete zaken worden expliciet gemaakt. Na het invullen van de vragenlijst is voor een aantal hoofdprocessen inzichtelijk gemaakt op welk maturityniveau ze zich bevinden. Daarbij worden de volgende niveaus onderscheiden:

  • Niveau 1: Kunst en vliegwerk
  • Niveau 2: Boel op orde
  • Niveau 3: Student centraal
  • Niveau 4: Onderwijs van overmorgen

De ingevulde vragenlijst levert ook het verhaal op over de manier waarop een student de processen ervaart. Er worden suggesties gedaan wat door de instelling kan worden verbeterd. Het is mogelijk de vragenlijst in te vullen om een beeld te krijgen van de actuele situatie. Het instrument kan ook gebruikt worden in een workshop in het kader van een visietraject of verbetertraject. Dat kan op het niveau van een team, afdeling of onderwijsinstelling. Omdat we het instrument in de praktijk willen testen, verzorgt M&I/Partners een benchmark, als het instrumenten door minimaal vijf instellingen is ingevuld. Je kunt nog meedoen door de scan te downloaden uit de Triple A @ncyclopedie, in te vullen en op te sturen aan Jef van den Hurk.

Reacties (0)
Geef een reactie