Inhoudelijke resultaten Borging Triple A

In een periode van 2,5 jaar heeft het programma Borging Triple A een keur aan nieuw en vernieuwd materiaal opgeleverd. Onderstaand een beknopt overzicht van de belangrijkste inhoudelijke resultaten van het programma met directe links naar de plek waar het materiaal te vinden is. Om zelf via de verschillende ingangen het materiaal te benaderen, kun je ook direct surfen naar triplea.sambo-ict.nl.

 

Onderwijslogistiek

Een vernieuwd FO onderwijslogistiek, aangevuld met een PvE voor de organisatie. Het nieuwe materiaal is ontwikkeld door onderwijsinstellingen en getoetst door marktpartijen. In het kader van de nieuwe Triple A @ncyclopedie is het materiaal geïntegreerd in het bestaande FO. Daarbij is een beoordelingskader beschikbaar gekomen voor instellingen om bestaande systemen te toetsen aan het nieuwe FO.

Onderwijscatalogus

Een geheel nieuwe benadering op het gebruik van de onderwijscatalogus. Een clickable demo geeft inzicht in het concept van de catalogus en het denken in modulariteitmaakt de inzet van een onderwijscatalogus realiseerbaar en haalbaar voor instellingen. Het vernieuwde FO en de praktische instrumenten zijn opgenomen in de Triple A @ncyclopedie.

Primair Procesondersteuning en portfolio (begeleiding)

Een aangescherpt en geactualiseerd FO Primair Procesondersteuning en Portfolio, aangevuld met een PvE voor de organisatie. Door de begeleiding te benaderen vanuit verschillende deelnemertypes en -behoeften, krijgen instellingen inzicht in de mate waarin en de aspecten waarop keuzes gemaakt moeten worden om in de verschillende behoeften te voorzien. In het kader van de nieuwe Triple A @ncyclopedie is het nieuwe materiaal geïntegreerd in het bestaande FO.

Procesbeschrijving digitaal examineren taal & rekenen

Een procesbeschrijving digitaal examineren taal & rekenen om instellingen voor te bereiden op de implementatie van het centraal examineringssysteem (CES). Er zijn uitvoeringsscenario’s opgesteld om in beeld te brengen wat de impact van de invoering is op de onderwijsinstellingen. Intensief contact met het CvE en vertegenwoordigers uit het veld heeft een het “Rapportage centraal digitaal examineren taal en rekenen opgeleverd“.

Gestandaardiseerd berichtenverkeer

Ten behoeve van het ontwerpen en bouwen van een Enterprise Service Bus (ESB) moeten de berichten die door de ESB “behandeld” worden, worden gedefinieerd. Voor een zo generiek mogelijke toepasbaarheid van een ESB is het van groot belang dat er sprake is van standaard berichten. Om het definiëren van standaard berichten mogelijk te maken is een gezamenlijk fundament ontwikkeld in de vorm van een common data model.

VO procesmodel

Een aantal VO instellingen heeft op basis van het bestaande Triple A materiaal voor MBO instellingen, met succes gewerkt aan een generiek model van onderwijsprocessen voor het VO. In het model is beschreven welk werk een VO instelling moet verzetten om een leerling zijn of haar schoolcarrière succesvol te laten doorlopen. Een eerste stap in de ontwikkeling van Triple A voor VO.

Triple A @ncyclopedie

In de zomer van 2012 werd de Triple A @ncyclopedie gelanceerd: een toegankelijke online omgeving die het gebruik van de encyclopedie toegankelijker en overzichtelijker maakt voor onderwijsinstellingen. Al het bestaande en nieuwe materiaal is met elkaar geïntegreerd en aangevuld met diverse praktische instrumenten om met het gedachtegoed aan het werk te gaan.

Reacties (0)
Geef een reactie