Digitale heruitgave van de Triple A encyclopedie

Een belangrijk onderdeel van het programma Borging Triple A in 2012 is het vernieuwd uitgeven van de Triple A encyclopedie. Het Triple A materiaal wordt continu aangepast en aangevuld en het materiaal wordt steeds beter praktisch toepasbaar. Het ligt dan ook voor de hand om de heruitgave digitaal aan te gaan bieden. Er is gezocht naar een passende (digitale) vorm om het gedachtegoed en nieuw materiaal te publiceren op een manier die aansluit bij de behoefte van onderwijsinstellingen. Inmiddels is de ontwikkeling van de heruitgave in volle gang. Hieronder een update van de stand van zaken.

Behoefte onderzoek

Om te komen tot een vorm waar instellingen behoefte aan hebben en graag gebruik van gaan maken, is middels een aantal interviews een behoefteonderzoek uitgevoerd. De geïnterviewden vertegenwoordigen verschillende doelgroepen die straks hun weg zullen vinden naar de heruitgave. De belangrijkste uitkomsten op een rij:

  • Vanuit verschillende invalshoeken de informatie benaderen. Bijvoorbeeld om een specifiek onderwerp te raadplegen, een toepassing te gebruiken of juist om vrijblijvend te bladeren.
  • Door de encyclopedie en het nieuwe materiaal heen wandelen en verbanden zien tussen de informatie.
  • Geïnspireerd worden door aanverwante onderwerpen.
  • Doelgericht zoeken, maar ook de structuur van de informatie kunnen volgen.
  • Hardcopy materiaal mag niet geheel verdwijnen dus het kunnen downloaden of printen van materiaal is een must.

Systeemkeuze

Vanuit het behoefte onderzoek is een programma van eisen opgesteld. Daarin is tevens een aantal eisen voor het systeem geformuleerd dat aansluit bij de doelen van het programma Borging Triple A. Bijvoorbeeld dat het systeem flexibel is ingericht zodat het mee kan groeien met de verdere ontwikkeling van het gedachtegoed. Informatie moet op verschillende manieren te presenteren zijn en in meerdere combinaties verzameld kunnen worden, naar gelang de informatiebehoefte van een instelling. Bovendien ligt de nadruk van het programma op de praktische toepasbaarheid van het materiaal. In het systeem moeten daarom praktische instrumenten opgenomen kunnen worden, zoals enquêtes/toetsen, presentaties en goed leesbare boeken.

Een onderzoek in de markt heeft geleid tot de keuze voor een semantische MediaWiki in combinatie met een op maat gemaakte, gebruiksvriendelijke voorkant. MediaWiki is de wiki software die gebruikt wordt voor het wereldberoemde Wikipedia. In de wiki wordt alle informatie semantisch geannoteerd waardoor verschillende dwarsverbanden kunnen worden getoond en diverse ‘ingangen’ tot de informatie kunnen worden gecreëerd. De voorkant begeleidt gebruikers vervolgens naar de juiste informatie en biedt ingangen voor verschillende typen gebruikers.

Het combineren van MediaWiki met een voorkant op maat is heel uniek en een mooie uitdaging die volgens ons het beste van twee werelden combineert.

Een tipje van de sluier

Begin januari is de eerste fase, de ontwerp fase, van de ontwikkeling van de heruitgave afgerond. Dat wil zeggen dat er een kennismodel is ontwikkeld aan de hand waarvan de informatie in de wiki wordt opgeslagen. In het kennismodel is ook de semantiek vastgelegd die wordt toegevoegd aan de wiki pagina’s. Bovendien is er een interactie ontwerp en een grafisch ontwerp gemaakt voor de voorkant. 
Deze resultaten maken het mogelijk een eerste tipje van de sluier op te lichten! Een paar dingen die in de heruitgave te doen en te beleven zijn:

  • Kennis maken met Triple A en het gedachtegoed door filmpjes te bekijken.
  • Door de structuur van de encyclopedie heen bladeren (letterlijk!) om de inhoud te ontdekken.
  • Navigeren door het procesmodel om de inhoud te verkennen in samenhang.
  • De (vernieuwde) delen van de encyclopedie lezen in boekvorm, in de laatste versie.
  • Direct aan de slag met handige instrumenten.

Vervolg

Nu de plannen gesmeed zijn en de ontwerpen klaar liggen, gaan we natuurlijk direct van start met de ontwikkeling ervan. De eerste helft van 2012 wordt de wiki gebouwd en voorzien van een interface en grafische elementen. De wiki wordt gevuld met al het beschikbare materiaal. In de zomer van 2012 is de heruitgave klaar om gebruikt te gaan worden. Dat zullen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan!

Gebruik voor vragen of opmerkingen het reactie veld hieronder of neem direct contact op met Elsa van Bruggen.

Reacties (0)
Geef een reactie