Generiek Procesmodel leermateriaal

Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. De opdracht was om een generiek procesmodel op te stellen, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt. Deze opdracht is voortgekomen uit het programma ‘Borging Triple A’, dat tot doel heeft de resultaten van Triple A op onderdelen verder uit te werken en te vertalen naar concrete toepassing in het onderwijsveld.

Klik hier voor het Generiek Procesmodel leermateriaal.

Reacties (0)
Geef een reactie