Centraal examineren taal en rekenen

Eerder dit jaar heeft saMBO-ICT in samenwerking met een aantal instellingen een conceptrapportage opgesteld waarin de procesbeschrijving voor centraal examineren is uitgewerkt. In de afgelopen periode is op basis van het conceptrapport intensief overleg gevoerd met CvE en verschillende vertegenwoordigers uit het veld.

Mede naar aanleiding van de in het rapport gepresenteerde inzichten heeft een aantal aanpassingen plaats-gevonden in de opzet en organisatie van het centraal examineren.
Deze aanpassingen zijn verwerkt in de inmiddels definitieve rapportage.

Reacties (0)
Geef een reactie