Kennisdeling AAR 9 juni 2011

Op 9 juni 2011 waren we te gast in het prachtige nieuwe gebouw van de sportopleidingen van ROC Landstede te Zwolle rond het thema ‘flexibilisering onderwijs’. Op de vorige bijeenkomst hebben we, naast het onderwerp ‘rapportage’, onder leiding van een externe presentator op een andere manier gekeken naar Aan-/afwezigheidsregistratie. Deze keer zijn we op die ingeslagen weg verder gegaan. Naast een aantal presentaties stonden er dan ook enkele groepsopdrachten op het programma.

In het kader van het saMBO-ICT project Borging Triple A heeft een aantal onderwijsinstellingen 4 scenario’s voor onderwijslogistiek beschreven (meer info op de pagina onderwijslogistiek). Nadat deze scenario’s waren toegelicht, hebben we met elkaar gekeken in hoeverre deze scenario’s een verschillende aanpak van aan- en afwezigheidsregistratie vereisen en zo ja op welke punten. De vraag was eigenlijk ‘helpt het werken in scenario’s bij het nadenken over AAR?’ Op deze manier werd inzichtelijk welke impact flexibilisering van onderwijs heeft op het organiseren van AAR.

Al enkele keren is gevraagd om duidelijkheid over welke eisen wet- en regelgeving stellen aan AAR. Daarom is ook een presentatie gehouden over dit onderwerp. Als achtergrondinformatie zijn de volgende twee documenten vooraf rondgestuurd: het ‘servicedocument 850’ van de MBO Raad en ‘Inrichting AAR in het MBO’ van Kennisnet. Deze documenten zijn in onderstaande bijlagen opgenomen. Ook de presentaties staan in de bijlagen.
Reacties (0)
Geef een reactie