Domeinindeling 2011 beschikbaar

De MBO Raad heeft de domeinindeling en boomstructuur 2011 aangeboden aan minister Van Bijsterveldt. De lijst is aangepast op basis van de nieuwe Crebolijsten die de minister van OCW in februari 2011 heeft vastgesteld.Omdat de kwalificatiedossiers uit het jaar 2010 ook in het studiejaar 2011-2012 mogen worden aangeboden, blijft de boomstructuur 2010 beschikbaar. Beide documenten vindt u via: www.mboraad.nl/opleidingsdomeinen.

Wijzigingen

De boomstructuur is aangepast op basis van mutaties in de Crebolijsten. Daarnaast zijn er enkele andere wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijziging is het verplaatsen van het dossier Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (EIPS) van het domein ICT naar het domein Techniek en procesindustrie. Deze wijziging is op verzoek van de sector doorgevoerd omdat het zwaartepunt van dit dossier op het gebied van techniek ligt.

Extra versie met Crebocodes

Later dit jaar komt ook een versie van de boomstructuur beschikbaar met daarin de Crebocodes. Deze versie kunt u dan downloaden van www.mboraad.nl/opleidingsdomeinen.

Wetgevingstraject

De opleidingsdomeinen worden per 1 januari 2012 wettelijk verankerd in het wetsvoorstel CGKS. Dit wetsvoorstel is op 19 mei door de Tweede Kamer aangenomen. De minister hoopt het debat over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer nog voor de zomer af te kunnen ronden. Als het wetsvoorstel per 1 januari 2012 van kracht wordt, kunnen mbo-instellingen naar verwachting voor het studiejaar 2012-2013 volgens de nieuwe registratiesystematiek werken.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief 
Domeinindeling en bijbehorende boomstructuur (versie 2011)

Meer informatie

www.mboraad.nl/opleidingsdomeinen

Bron/Auteur: Webredactie MBO Raad

Reacties (0)
Geef een reactie