Aftrap project Begeleiding

Op 9 en 10 mei kwamen twaalf collega’s vanuit zeven verschillende instellingen samen voor de eerste workshop in het kader van het project ‘begeleiding’. Het betrof professionals van Albeda CollegeROC Aventus, ROC LeidenROC de LeijgraafROC Midden-NederlandWellantcollege en ROC A12. Kennisnet organiseerde en begeleidde de sessie. De groep is gemengd wat betreft deelname aan eerdere Triple A projecten; een deel heeft deelgenomen aan het project onderwijslogistiek of aan andere trajecten in het kader van Triple A. Een deel van de deelnemers is helemaal nieuw met het Triple A gedachtegoed.

Het project is begin 2011 van start gegaan en richt zich op het primaire proces bij onderwijsinstellingen. De inhoudelijke basis voor deze samenwerking wordt gevormd door het deel Primair Proces Ondersteuning en Portfolio uit de Triple A Encyclopedie. Het doel van de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen is het opleveren van een geactualiseerd en uitgediept functioneel ontwerp (FO) en een programma van eisen (PvE) voor de ondersteuning van het primaire proces.

De eerste workshop stond in het teken van introductie op de materie, kennismaking en verkenning van actuele issues. Daarnaast werd gezamenlijk verkend hoe de scenario’s voor flexibilisering die tijdens het project onderwijslogistiek zijn ontwikkeld, verder kunnen worden uitgediept voor begeleiding. In deze workshop is een fundament gelegd om in de volgende drie sessies de diepte in te kunnen gaan op de use cases om zodoende de nodige uitwerking en actualisering te kunnen aanbrengen. Er is een aantal punten verkend dat verder uitgediept moet worden, zoals de rol van de intake, EVC en onderwijscatalogus bij begeleiding, tweede en derdelijnszorgprocessen en portfolio versus examendossier.

In de volgende sessies gaan we van start met het uitdiepen en actualiseren van de use cases in ‘het blauwe boekje’, om uiteindelijk te komen tot een geheel geactualiseerde versie van de begeleidingswiki. De eerstvolgende sessie vindt plaats op 30 en 31 mei.

Reacties (0)
Geef een reactie