Collegiale consultatie

Kun je soms wel wat hulp gebruiken? Wil je je eigen ideeën wel eens toetsen met collega’s buiten de eigen instelling? Loop je tegen een complex probleem op, waarbij een frisse blik kan helpen? Samen met een aantal collega’s hebben we het onderwerp “collegiale consultatie” nader uitgewerkt.

Het idee is om collega’s te betrekken bij de eigen uitdagingen. Uitgangspunt is een eigen vraagstelling, zoals: “hoe pak ik binnen mijn instelling het informatiemanagement aan?” of “hoe krijg ik mijn IT-kosten naar beneden?”. Het idee is dat vier collega’s rondom zo’n thema mee gaan denken. Het is niet de bedoeling dat ze gaan vertellen hoe het moet of dat ze juist vertellen wat ze zelf vinden over het onderwerp. Ze zullen vooral moeten meedenken en -helpen. Dat gebeurt in een sessie van maximaal één dag, gefaciliteerd door een externe procesbegeleider. De kosten van de procesbegeleiding zijn voor rekening van saMBO-ICT.

Instellingen worden opgeroepen om een dergelijke collegiale consultatie aan te vragen. We willen twee van dergelijke sessies organiseren, waarna we bekijken of er een regulier aanbod kan ontstaan. Verzoeken kunnen gericht worden aan Jan Bartling (jan.bartling@sambo-ict.nl). Voeg daarbij dan graag de korte vraagstelling die centraal moet staan bij de consultatie en een korte uitwerking van de probleemstelling (max 200 woorden). Graag inzenden voor 8 april a.s.

Reacties (0)
Geef een reactie