Pilot protocol onderwijslogistiek

Vanaf heden is het pilot protocol onderwijslogistiek beschikbaar voor de instellingen die deelnemen aan het pilottraject. U kunt het protocol inzien door op onderstaande publicatie te klikken.

Het protocol beoogt de eenheid van uitvoering, uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens te borgen die uit de pilots voortvloeien. In het protocol zijn de spelregels voor het uitvoeren van de pilot opgenomen. Daarnaast is er een beoordelingskader opgenomen waarmee de ‘compatabiliteit’ van de oplossing wordt getoetst aan het Triple A gedachtegoed. In dit geval gaat het om het functioneel ontwerp Onderwijslogistiek, Roosteren, Beheren Middelen.

Reacties (0)
Geef een reactie