saMBO-ICT Gebruikersdag 31 maart 2010

Deze tweede gezamenlijk gebruikersdag van saMBO-ICT trok veel belangstellenden. Waren er op de eerst dag in januari ongeveer 80 mensen aanwezig, deze keer waren het er wel 110.

Jan Bartling, manager saMBO-ICT gaf inzicht in de plannen voor de komende periode. Zo zal de gebruikersgroep Tribe KRD bij saMBO-ICT aansluiten, er wordt kennisdeling opgezet rond aan-/afwezigheid,  er wordt hard gewerkt aan een gezamenlijk project om de invoering van de opleidingsdomeinen administratief goed te laten verlopen, de Triple A encyclopedie wordt in beheer genomen en er start een logistiek project met 6 ROC’s. Daarnaast zal vanuit saMBO-ICT een informatie-encyclopedie worden opgezet. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met de MBO Raad in een werkgroep informatievragen.

Aloys Kersten gaf namens het Ministerie van VWS een verhelderende toelichting op de uitwisseling van stagegegevens ten behoeve van toekenning van subsidies uit het Stagefonds van de Zorg. Naar blijkt verloopt de uitwisseling al veel beter dan het eerste jaar. Het nieuwe traject begint dit jaar in april, zodat alle betrokkenen in de keten meer tijd hebben om de juiste gegevens te verwerken.

Pierre Veelenturf, onze collega bij de MBO Raad, ging op verzoek in op het onderwerp ‘gastouders’. Hij gaf een korte uitleg over de diplomavergoeding en hoe deze aan BRON geleverd moeten worden.

Martijn Broekhuizen presenteerde de aanpak van het organiseren van managementinformatie bij het Noorderpoort. Hij stelde dat een consequente aanpak waarbij de vragen wat, wie en wanneer centraal staan al heel veel oplost. Een goede definitie die voor iedereen geldt en duidelijk is, is noodzakelijk. Ook moet er oog zijn voor het verschil in soort informatie dat het hoger management vraagt en dat de teammanagers vragen. Ook in de aansluitende discussie werd duidelijk dat, om intern goed te kunnen sturen, je de interne rapportages als uitgangspunt moet nemen en de collega’s niet moet lastig vallen met allerlei – moeilijk te volgen – rapportages aan externe informatievragers.

De invoering van opleidingsdomeinen blijkt een zware bevalling, met name als het de administratieve verwerking en uiteindelijk levering aan BRON betreft. Jennifer Moesker presenteerde een projectplan dat juist de instellingen kan helpen bij het invoeren van de implementatie en administratieve verwerking van Opleidingsdomeinen in hun informatiesystemen, o. a. door een landelijke procesbeschrijving op te stellen. Pierre Veelenturf benoemde de belangrijkste knelpunten van het huidig wetsvoorstel CKS en opleidingsdomeinen: uitwerken van een soort raamovereenkomst met addenda, duurbegrenzing en automatische niveaubepaling. Inmiddels is in de hele sector duidelijk dat de huidige plannen voor veel problemen gaan zorgen.

Al met al een zeer informatieve bijeenkomst. Zie voor meer informatie onder alle bij de vergadering behorende stukken. Een uitgebreid verslag is binnenkort op deze website na te lezen.

Reacties (0)
Geef een reactie