Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus is het hart van het procesmodel van Triple A. De onderwijscatalogus beschrijft het onderwijsaanbod en toont losse stukjes aanbod, zogenaamde onderwijsproducten. Onderwijsproducten als ware het legoblokjes; elk blokje met zijn specifieke kenmerken, maar op identieke wijze beschreven. Met de legoblokjes bouw je vervolgens voor iedere student een eigen leertraject. Lego geeft je de mogelijkheid om veel van hetzelfde te bouwen en ook om, op onderdelen, te variëren. Zo kan de vraag van de student en het aanbod van onderwijs beter op elkaar afgestemd worden.

Identiek beschreven

Door de identieke manier van beschrijven, zijn de legoblokjes makkelijk vergelijkbaar en soms uitwisselbaar. Bijvoorbeeld: een Engelse les voor kappers blijkt ook bruikbaar voor hoveniers. Overlapping kan worden voorkomen door samen te voegen. Verder kan de inzet van middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderwijs, efficiënter worden georganiseerd met behulp van de catalogus. Winst voor de student én voor de school.

Slim ondersteund

De school kiest zelf waarvoor zij de legoblokjes uit de onderwijscatalogus wil gebruiken. Voor iedere toepassing van de catalogus, zoals logistieke processen of het begeleiden van een student, worden de juiste kenmerken gekoppeld aan legoblokjes, de losse onderwijsproducten. De onderwijscatalogus ondersteunt dit op een slimme manier; de juiste informatie op het juiste moment.

Onderwijscatalogus: van concept tot modulariteit gevat in een drieluik

In 2011 en 2012 heeft een aantal onderwijsinstellingen samen gewerkt aan het concretiseren van het bestaande Triple A gedachtegoed over de onderwijscatalogus. De samenwerking heeft geleid tot een vernieuwde en geactualiseerde onderwijscatalogus. Een belangrijk uitgangspunt in de (door)ontwikkeling van het concept onderwijscatalogus was de praktische toepasbaarheid van het materiaal. Om dat te bereiken is er een drieluik ontwikkeld waarin de onderwijscatalogus van begin tot eind wordt toegelicht en waarin je zelf aan de slag kan met modulariteit. In Deel I van het drieluik laten we het concept van de onderwijscatalogus zien en in Deel II door middel van een demo, de werking ervan. In het derde en laatste deel laten we door middel van een wizard zien hoe onderwijsproducten en arrangementen worden ingevoerd en kun je zelf aan de slag modulariteit.

Beschikbaar materiaal

Al het door de onderwijsinstellingen ontwikkelde materiaal is terug te vinden in de nieuwe online Triple A @ncyclopedie. Hierin zijn de resultaten uit het project verwerkt en samengevoegd tot een nieuw boek. Je kunt direct door het complete, vernieuwde boek bladeren of de home page van de @ncyclopedie bezoeken. Het drieluik, de demo en wizard vind je bij de instrumenten.

Onderwijscatalogus gerelateerde berichten: