Leermiddelenanalysetool MBO LAT

n.b. De dienst ‘MBO-LAT’ wordt momenteel niet aangeboden. 

Meer inzicht in – en greep op de leermiddelenlijsten met Leermiddelen Analyse Tool (MBO LAT) van het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten – saMBO-ICT

“Leermiddelen zijn van strategisch belang voor het onderwijsleerproces. Zonder deze kunnen docenten over het algemeen geen les geven. Controle op dit dossier heeft invloed op zowel schoolkosten voor studenten als werkdruk van docenten.”

saMBO-ICT heeft in samenwerking met SURF een leermiddelenanalysetool ontwikkeld. Met deze tool kun je als mbo-instelling leermiddelenlijsten en schoolkosten binnen je eigen instelling analyseren en deze (geanonimiseerd) vergelijken met die van andere instellingen. Hierdoor krijg je meer grip op de inhoud van je leermiddelenlijsten, wat kan betekenen dat studenten goedkoper uit zijn voor hun leermiddelen. Daarnaast geeft het ook inzicht in welke leermiddelen andere instellingen gebruiken voor hun opleidingen. 

Meerwaarde voor de instelling?

De tool geeft inzicht in (het geheel aan) leermiddelenlijsten en maakt het mogelijk om deze te analyseren; zowel de eigen als in vergelijking met die van andere instellingen (geanonimiseerd). Het geeft onder andere antwoord op vragen als: • Wat zijn de kosten van een specifieke opleiding? • Wat zijn mijn duurste opleidingen en welke het goedkoopst? • Van welke uitgevers maken we veel gebruik? • Wat zijn verschillen in leermiddelenlijsten tussen mijn verschillende locaties? • Welke leermiddelen gebruiken andere instellingen?

Ook meer grip krijgen op leermiddelen en schoolkosten? 

Er is al een aantal instellingen dat meedoet met de MBO-Lat. Deze instellingen hebben gegevens geleverd, meegewerkt en meegedacht aan het tot stand komen van de tool. Wij nodigen je van harte uit dat ook te doen. De bijdrage voor het gebruik van MBO-Lat in 2019 is vastgesteld op € 2.500,- op jaarbasis. Dit is ongeacht het aantal medewerkers dat toegang heeft tot MBO-Lat, maar exclusief eventuele ondersteuning bij de initiële in gebruikname. Een deel van de bijdrage wordt gebruikt om de tool verder te ontwikkelen. Welke functionaliteit ontwikkeld wordt, wordt bepaald in afstemming met de gebruikersgroep van deelnemende instellingen. Daarnaast gaat een deel van de vergoeding naar hosting en beheer. Om je gegevens te kunnen analyseren is eigenlijk alleen het aanleveren van leermiddelenlijsten nodig. 

Aanmelden of wil je meer weten? Neem dan contact op met Maaike Stam (maaike.stam@sambo-ict.nl of 06-55 33 09 09) of Nike Moons (nike.moons@surfmarket.nl of 06- 82 10 98 85).