Dit zijn onze 11 workshops tijdens de MBO Digitaal Conferentie

Heb jij je aangemeld voor de MBO Digitaal Conferentie op vrijdag 8 maart 2024 in Apeldoorn? Kom dan naar de interactieve workshops van (de programma’s en netwerken van) MBO Digitaal. Een praktisch overzicht:

 

Workshopronde 1 I 10:45

 

#1 Even bijpraten: panelgesprek

Ook dit jaar zetten we samen met het mbo weer gigantische stappen in digitale transformatie. Sluit je aan bij een inspirerend panelgesprek tussen Marit Montsanto en Martijn Timmer van MBO Digitaal en vertegenwoordigers van drie mbo-scholen. Met o.a. de praatplaten in de hand duiken we in de landelijke ontwikkelingen. Hoe verbinden scholen hun digitaliseringsactiviteiten aan de Strategie Digitalisering in het mbo, het Meerjarenplan van MBO Digitaal en de programma’s Npuls, Edu-V, Digitaal bekwaam en Cyberveiligheid?

Marit Montsanto en Martijn Timmer (MBO Digitaal)
Panelleden: Jaco Opschoor (mboRijnland), Leon Sprooten (VISTA College), Monique Mulders (Graafschap College)
VIP Foyer 1.5

#2 Governance IBP in het mbo: conclusies uit de nulmeting

In november 2023 is een landelijke enquête gehouden onder de bestuurders en IBP-functionarissen van alle mbo-instellingen over de governance van informatieveiligheid binnen de instelling. Doel was om te onderzoeken hoe instellingen binnen de sector hun governance hebben ingericht en op welke manier MBO digitaal daar mogelijk bij kan ondersteunen. Van de 55 instellingen hebben 44 instelling hun antwoorden ingestuurd. Een mooie score. In deze workshop worden de eerste opvallende resultaten van de nulmeting gepresteerd. Zo leren we dat 30 van de 44 instellingen een risicogerichte aanpak hanteren voor de prioritering van maatregelen rond informatieveiligheid. Voor instellingen interessant om hun eigen instelling te spiegelen aan dit beeld. Ook laten we zien hoe 3 meer volwassen instellingen op het gebied van informatieveiligheid hun governance hebben ingericht.

Victor Meerloo (MBO Digitaal)
Zaal 6

#3 Aan de slag met de mbo-brede applicatiecatalogus

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voltooiing van het programma van eisen (PvE) voor de sectorbrede applicatiecatalogus. In deze workshop nemen Aladin en Rob jullie mee in de laatste stand van zaken. Denk hierbij aan functionaliteiten, user stories, eisen en wensen voor applicaties en/of koppelingen, doelgroepen etc. We willen graag jullie mening horen en hebben hiervoor een praatplaat ontwikkeld die we tijdens de workshop gaan onthullen. Een workshop die je dus niet mag missen al was het maar voor de praatplaat. Wil jij weten wat de applicatiecatalogus voor impact gaat hebben binnen de mbo sector en wil jij hier een steentje aan hebben bijgedragen? Dan ben je bij deze workshop aan het juiste adres.

Aladin Mhamdi en Rob Vos (MBO Digitaal)
Zaal 7

Workshopronde 2 I 11:45

 

#4 Slim samenwerken in het mbo: ervaringen CISO as a service

In deze workshop deelt Henry zijn ervaringen als CISO as a Service. Met deze dienst helpt hij instellingen op een weloverwogen manier maatregelen te nemen zodat ze kunnen groeien in hun cyberweerbaarheid. Hij voorziet ze van advies en ondersteunt ze bij het invullen van (beleids-)documenten, hij helpt ze bij het invullen van de NBA benchmark en bij het voorbereiden van de NOZON oefening. In de workshop bespreekt Henry de evaluaties door de instellingen en de tips die hij kreeg om de dienst verder te verbeteren. En de status om de dienst structureel onder te brengen bij het SURF Security Expertise Centrum, waardoor we in de toekomst nog meer instellingen kunnen helpen.

Henry Meutstege (MBO Digitaal)
Zaal 4

#5 Netwerk Architectuur: met elkaar voor elkaar

Zit je binnen je organisatie met vraagstukken fusie, studentmobiliteit, flexibilisering aanbestedingen etc.? Dit zijn herkenbare vraagstukken in het mbo. Een manier om daarmee om te gaan is het werken onder architectuur. Binnen het Netwerk Architectuur zijn drie werkgroepen opgenomen: MORA, MOKA en MOSA. Waarschijnlijk heb je al eens van deze werkgroepen gehoord. Maar wat doen ze nu precies? En waarom vallen ze allemaal binnen het Netwerk Architectuur? En wat kun je komend jaar van deze werkgroepen verwachten? In deze workshop geven we je antwoorden op deze vragen. Kom je dan ook wat brengen? Want we zijn benieuwd met welke architectuurvragen je verder nog zit en hoe we elkaar hiermee kunnen helpen.

Marie van Zanten (Netwerk Architectuur MBO Digitaal)
Zaal 8

#6 Externe security audits in het mbo

In het mbo wordt al sinds 2015 gebruikgemaakt van zelfassessments om de volwassenheid van de scholen op het gebied van informatiebeveiliging te meten. Door middel van peerreviews werd de validiteit van deze assessments beoordeeld. Inmiddels zijn de mbo-instellingen toe aan de volgende stap: verplichte externe security-audits door onafhankelijke IT-auditors, te starten medio 2024. Hiervoor is een auditplan ontwikkeld en is vanuit het programma Cyberveiligheid een aanbesteding gestart om te komen tot een leverancier voor deze auditdiensten. In deze workshop nemen we de aanpak door, bespreken we de voortgang en halen we graag jullie feedback op.

Niels Dutij (MBO Digitaal)
VIP Foyer

Workshopronde 3 I 13:30

 

#7 Samen het onderwijs transformeren

Kom langs in deze workshop als je op zoek bent naar een compact overzicht van de stand van zaken bij Npuls én als in gesprek wilt over hoe je als school kunt bepalen in welke projecten/pilots/denktanks/etc. van Npuls je wilt participeren. Hierbij bespreken we zeker ook de rol van de sleutelteams.
Weten wat er nog meer gebeurt binnen Npuls? Check hier de andere workshops van Npuls tijdens de MBO Digitaal conferentie.

Manon Geven (MBO Digitaal)
Zaal 1

#8 GRC-applicatie: meer dan benchmarking: 3 lines, risicomanagement en externe audits

Vanuit het programma cyberveiligheid mbo wordt sinds begin dit jaar de GRC-applicatie van Trustbound aangeboden. Deze wordt gebruikt voor de jaarlijkse IBP-benchmark, maar de GRC-applicatie kan je ook helpen om bewijslast te verzamelen en om taken uit te zetten. Hiermee borg je Informatiebeveiliging en bescherming van de Privacy in je organisatie en beleg je het bij de juiste personen. Een eenduidige aanpak hierin bereid je voor op de externe audits die we mbo-breed willen aanvliegen. In deze workshop nemen we je mee in de mogelijkheden van TrustBound die niet alleen interessant voor de IBP-er, maar ook voor de controller.

Henk Links en Martijn Bijleveld (MBO Digitaal)
Zaal 4

#9 AI Prompt Battle: een AI gedreven toekomstverkenning van ons onderwijs

Tijdens deze workshop verken je actief met elkaar de toekomst van het mbo onderwijs. Dit doe je, met behulp van vrij toegankelijke generatieve AI toepassingen op een onderwerp naar keuze.
Je genereert praktische, creatieve of innovatieve educatieve scenario’s voor de toekomst waarbij de lerenden en onderwijsprofessionals centraal blijven staan. Resultaten presenteer je voor de vakjury bestaande uit o.a. Annemieke Bosshardt & Erdinç Saçan in een pakkende elevator pitch (uiteraard ook gemaakt met behulp van generatieve AI). Enige voorkennis over verschillende generatieve AI-toepassingen en hoe daarin te werken is gewenst.

Imane Oulali en Tijmen Leurs (MBO Digitaal)
Annemieke Bosshardt en Erdinç Saçan (Juryleden)
VIP Foyer

 

Workshopronde 4 I 14:30

 

#10 Ict-bekwaamheid: wie is verantwoordelijk voor wat?

Het mbo is constant bezig om up-to-date onderwijs te verzorgen in een structuur die de lerende het beste dient. Om dit te kunnen borgen is het noodzakelijk om de docent ook als leren te zien en met lerarenopleidingen, pdg-trajecten, collega’s van hr en de interne academie afspraken te maken over eigenaarschap. Het programma Digitaal Bekwaam helpt door met scholen professionaliseringsbeleid op te stellen. In deze workshop leggen we uit hoe we komen tot beleid en hoe je ervoor zorgt dat het de wendbaarheid niet aantast.

Marit Montsanto en Myrthe Simons (MBO Digitaal)
Zaal 7

#11 Risicopooling als alternatief voor cyberverzekeringen: hoe organiseer je dat op een verantwoorde manier

De afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe we de risico’s van cyberdreigingen gezamenlijk kunnen dragen via een cyber risk pool. In zo’n risicopool dekken we niet alleen het financiële risico af, maar nemen we ook gezamenlijk de regie op de incidentrespons. In deze presentatie gaan Martijn en Peter in op het concept van de cyber risk pool en waarom dit een goede optie voor het mbo zou kunnen zijn. Ze schetsen verschillende ontwerpkeuzes voor een cyber risk pool en sluiten af met mogelijke vervolgstappen.

Peter Vermeijs (MBO Raad) en Martijn Bijleveld (MBO Digitaal)
VIP Foyer

 

Meer informatie

Kijk voor een compleet overzicht van het programma op onze conferentiepagina.

 

Reacties (0)
Geef een reactie