Datadinsdag bij Deltion: op weg naar data-ondersteund onderwijs

Hoe realiseer je data-ondersteund onderwijs en waar begin je? Deze vraag staat centraal tijdens de tweede Datadinsdag op 12 maart 2024 vanaf het Deltion College in Zwolle. Vaste host is JaapJan Vroom, beleidsadviseur bij MBO Digitaal en mede-aanvoerder van de pilothub Studiedata en AI bij Npuls. Hij wordt bijgestaan door Charlotte Vonk Noordegraaf, docent Sociaal Werk bij Deltion College en Jorrit Arntzen, beleidsadviseur onderwijsinnovatie bij Deltion College.

Inzicht

Charlotte neemt de deelnemers mee in wat zij bij Deltion allemaal tegenkomt in het ontwikkelen van een dashboard. Het opleidingsteam van Sociaal Werk wilde een tool ontwikkelen waarmee studenten inzicht hebben in hun eigen ontwikkeling. Het doel is dat de student al voor aanvang van de studie weet waar hij moet eindigen om een kwalificatie te behalen. In het kwalificatie dossier staan de kerntaken en bijbehorende werkprocessen die leiden tot kwalificatie. Charlotte legt uit dat die kerntaken en werkprocessen zijn vertaald in twee rubrics: een rubric op werkprocessen en een rubric op beroepshouding. Als de student aan beide rubrics voldoet, is hij kwalificatiewaardig. De twee rubrics worden gevuld aan de hand van een ontwikkelformulier.

Dashboard

De volgende stap in het ontwikkelproces is de digitalisering van dat ontwikkelformulier. Daarvoor ging Charlotte op zoektocht binnen de organisatie, maar wist ze niemand te vinden die haar verder kon helpen. Daarom besloot ze om zelf een dashboard te ontwikkelen, samen met het MICT. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het Ontwikkeldocument, een Excelbestand dat gebruikt kan worden tijdens studievoortganggesprekken. Het Ontwikkeldocument laat zien waar de student staat en hoe zijn ontwikkeling verloopt. Dit document vervangt de honderden verschillende beoordelingsformulieren. Maar er zit ook een groot nadeel aan: Excel is niet werkbaar. Als klassen bijvoorbeeld veranderen, moeten veel gegevens opnieuw worden ingevoerd en dat kost enorm veel tijd. Charlotte’s conclusie: er moet een nieuw, beter en gebruiksvriendelijker systeem komen om de ontwikkeling van de student zichtbaar te maken. Tot slot laat ze twintig punten zien waaraan het zichtbaar maken van de ontwikkeling bijdraagt, zoals: flexibel onderwijs en een hogere kwaliteit van examinering.

Data-ondersteund onderwijs

JaapJan laat zien hoe je vragen als die van Charlotte in je organisatie kunt beantwoorden. Hij legt eerst uit dat hij liever van data-ondersteund onderwijs spreekt dan van datagedreven onderwijs, omdat de docent en student samen op basis van de data zelf bepalen wat ze ermee doen. Hij vertelt dat Deltion een advies heeft ontwikkeld over hoe je data-ondersteund onderwijs kunt realiseren en waar je moet beginnen:

      De 2 belangrijkste lessen:

  • Zet het onderwijs aan het hoofd van de tafel.
  • Het realiseren van data-ondersteund onderwijs is geen technische,
    maar een organisatorische opgave, dus vlieg het ook zo aan.

      De stappen uit het advies:

  • Inventariseer welke vragen leven binnen je organisatie o.g.v data-ondersteund onderwijs.
  • Beschrijf de visie van de organisatie op het gebruik van (studie)data.
  • Leg uit wat de ambitie is van je organisatie en waar jullie nu staan.
  • Beschrijf de stappen die je moet nemen en werk deze stappen uit.

Datavolwassenheid

JaapJan gaat verder in op deze vijf belangrijke stappen uit het advies. Om te achterhalen welke datavragen er leven binnen je organisatie is het belangrijk om je interne netwerk te gebruiken en zowel de docent, onderwijsadviseur als teammanager te betrekken. In dit verband wijst hij op de leergang Leadership Challenge with Data Analytics van de Erasmus Universiteit. ‘Heel waardevol om deze eerst met je team te volgen.’ Zowel het Deltion College als het Graafschap College hebben deze leergang gevolgd en daar veel aan gehad. Bij het formuleren van de visie is het zaak om te kijken hoe je met studiedata de onderwijsvisie van je organisatie kunt ondersteunen. Om de ambitie en het vertrekpunt te bepalen, adviseert JaapJan om de Quickscan Studiedata te gebruiken, waarin het datavolwassenheidsmodel centraal staat. Daarna kijk je wat het verschil is tussen het huidige en gewenste niveau van datavolwassenheid en bepaal je aan de hand daarvan concrete stappen die je vervolgens uitwerkt. Dit wordt uitgebreid toegelicht in het advies van Deltion. JaapJan vertelt dat hij samen met Jorrit Anrntzen tijdens de CVI Conferentie in mei een workshop gaat geven over de stappen uit het advies.

Waar staat Deltion?

Deltion heeft een aantal jaren geleden een Masterplan Digitalisering opgesteld met de veelzeggende naam D.O.E.N.. Dit is een integrale aanpak die zowel bestaat uit het bouwen van een datafundament, ‘Onderwijs ontwerpen’, ‘Onderwijs uitvoeren’ en ‘Data-ondersteund onderwijs’. Het college is hiermee akkoord gegaan.
Het college van bestuur wordt nu gevraagd akkoord te gaan met de volgende fase van Datafundament en Data-ondersteund onderwijs, waarin een integrale aanpak wordt voorgesteld. Jorrit hoopt dat deze fase voor de zomervakantie wordt goedgekeurd en dat ze collega’s zoals Charlotte verder kunnen helpen.

Doe je mee?

Elke tweede dinsdag van de maand is JaapJan Vroom te gast bij een mbo-school om vanaf daar samen met de school een anderhalf uur durende (online)meeting te verzorgen. Heb je een mooi initiatief of vraag over data-ondersteund onderwijs of wil je een Datadinsdag verzorgen vanuit jouw school? Stuur een mail naar JaapJan Vroom en kijk voor meer informatie op onze Datadinsdag-pagina.

Volgende Datadinsdag

De eerstvolgende Datadinsdag is op 16 april 2024 van 12.00 tot 13.30 uur bij SintLucas in Eindhoven. Let op: het is niet de tweede maar de derde dinsdag van de maand en de tijd is anders dan normaal. Meld je snel aan!

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie