Datadinsdag bij de Rooi Pannen: hoe krijg je data-ondersteund inzicht in het leerproces?

Op de eerste Datadinsdag op 6 februari 2024 zijn we te gast bij De Rooi Pannen in Breda. Een mbo-school met vestigingen in Breda, Eindhoven en Tilburg. De onlinebijeenkomst wordt gehost door Menno de Vos, programmamanager Digitale Transformatie bij De Rooi Pannen en JaapJan Vroom, beleidsadviseur bij MBO Digitaal en mede-aanvoerder van de pilothub Studiedata en AI bij Npuls. De prangende vraag van vandaag: hoe krijg je data-ondersteund inzicht in het leerproces?

Gebruik van studiedata

Nadat de deelnemers welkom zijn geheten, vraagt Menno of ze in Mentimeter willen aangeven welke functie ze hebben. Hieruit blijkt dat iedereen in zijn werk veel met data te maken heeft. JaapJan verwijst hen dan ook naar het gezamenlijke netwerkplatform voor Studiedata en AI van Npuls, dat op 4 maart live gaat. Ter introductie van deze bijeenkomst legt JaapJan nog even kort uit wat je nodig hebt voor data-ondersteund onderwijs. Allereerst moet je weten wat de (onderwijs)behoefte en de visie op het gebruik van studiedata is. Daarna is het belangrijk om de stand van zaken in kaart te brengen. Op basis daarvan kun je vervolgens ambities en een plan van aanpak opstellen. Hij laat het Volwassenheidsmodel Studiedata zien. Met dit model kun je bepalen waar je als school staat op het gebied van data-ondersteund onderwijs.

Data-ondersteund inzicht

Na de introductie van JaapJan legt Menno uit dat De Rooi Pannen een vrij traditionele en decentrale organisatie is. Ze gebruiken wel data, maar dit zijn vooral stuurdata op het gebied van financiën, doorstroomcijfers en personeelscijfers. Daar wil Menno verandering in brengen. De vraag van vandaag is dan ook: hoe krijg je data-ondersteund inzicht in het leerproces? Waarom is dit eigenlijk belangrijk? En waar lopen de andere deelnemers tegenaan? Er zijn al wel wat stappen gezet bij De Rooi Pannen. Zo is de Quickscan Studiedata uitgevoerd en zijn er dashboards gebouwd waarop je trends kunt zien per school of schooljaar. Alleen zijn dit losse dashboard en zou het veel handiger zijn om een overzichtsdashboard van studiedata te hebben waar je makkelijk in kunt doorklikken. Dat brengt Menno bij de vraag: ‘Zijn overzichtsdashboards essentieel?’, waarop de deelnemers unaniem ‘ja’ antwoorden. Door overzichtsdashboards krijg je beter inzicht in de studieresultaten en kun je dus ook sneller ingrijpen als bijvoorbeeld studie-uitval dreigt. Een mooi voorbeeld is het SLB-dashboard dat MBO Amersfoort sinds kort heeft en waar heel veel gebruik van wordt gemaakt door studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Learning analytics

Dan is het tijd voor een nieuwe stelling in Mentimeter: ‘Wij hebben én gebruiken learning analytics actief in het onderwijs.’ Uit de poll blijkt dat dit bij geen van de deelnemers het geval is. JaapJan haakt hierop in en zegt dat Npuls op dit moment bezig is met het verzamelen van best practices en voorbeelden van het gebruik van learning analytics in het onderwijs. Deze zullen over enige tijd worden gedeeld op de site van Npuls. Ook wijst JaapJan op de nationale experimenteeromgeving voor learning analytics van SURF. Hierna volgen nog een aantal stellingen op Mentimeter. Uit de polls blijkt dat bij ongeveer de helft van de deelnemende scholen dashboards worden geduid en dat iets meer dan de helft van de scholen een divers team heeft om aan dit onderwerp te werken en verdere initiatieven te nemen. Het grootste aandachtspunt bij dit thema is volgens de deelnemers tijdgebrek, vooral bij de docenten.

Nieuws en vooruitblik

Na deze polls in Mentimeter geeft Menno het woord aan Willem-Jan Swiebel van de Datacoalitie datagedreven onderzoek (DGO). Hij vertelt dat ze samen met DUO drie nieuwe datasets hebben ontwikkeld op het gebied van de werving, instroom en doorstroom van studenten. Deze bestanden vormen een aanvulling op de open datasets van DUO. Willem-Jan verwacht dat ze halverwege februari in het zakelijke portal van DUO staan. Zo gauw dat het geval is, zal hij een mailtje naar de deelnemers sturen. Ook zal in de Datadinsdag van april of mei meer aandacht worden besteed aan deze nieuwe datasets van DGO en DUO. Tot slot van deze eerste Datadinsdag vertelt JaapJan dat de volgende Datadinsdag op 12 maart draait om de vraag: ‘Hoe richt je de organisatie in om data-ondersteund onderwijs te kunnen realiseren?’ Tijdens deze bijeenkomst komt ook het template voor het realiseren van data-ondersteund onderwijs aan bod. Een template die het Deltion College ontwikkelde samen met MBO Digitaal.

Doe je mee?

Elke tweede dinsdag van de maand is JaapJan Vroom te gast bij een mbo-school om vanaf daar samen met de school een anderhalf uur durende (online)meeting te verzorgen. Heb je een mooi initiatief of vraag over data-ondersteund onderwijs of wil je een Datadinsdag verzorgen vanuit jouw school? Stuur een mail naar JaapJan Vroom en kijk voor meer informatie op onze Datadinsdag-pagina.

Volgende Datadinsdag

De eerstvolgende Datadinsdag is op 12 maart 2024 van 10.30 tot 12.00 uur bij het Deltion College in Zwolle. Meld je snel aan!

Reacties (0)
Geef een reactie