MORA-bijeenkomst: 5 inspirerende ervaringen met de MORA

Op 20 maart vond er weer een waardevolle MORA-bijeenkomst met veertig collega’s plaats in de vorm van een ‘spreekbeurtenfestival’. Collega’s deelden hun ervaringen over hoe zij de MORA inzetten en/of hoe zij zijn begonnen met werken onder architectuur.

DE MORA …

1. Als katalysator voor veranderingen

Het spits wordt afgebeten met een presentatie over hoe je stappenplannen van de MORA kunt aanpassen naar de schaal waarop je het wilt toepassen. Op die manier kun je de stappen over het doorvoeren van (grote) veranderingen ook gebruiken voor het doorvoeren van (kleinere) wijzigingen.

>Kijk hier voor meer informatie over het sneller doorvoeren van veranderingen met behulp van de MORA.

2. Bij het bieden van een gemeenschappelijke taal

De MORA biedt een gemeenschappelijke taal die de architect eenvoudig passend kan aanbieden bij de verschillende stakeholders. Soms betekent dit het aanbieden van een complete procesketen en soms alleen deel van een proces, maar wel met applicatiecomponenten en -services, is de ervaring van de tweede spreker.

> Hierbij kan het stappenplan Betere samenwerking tussen teams met behulp van de MORA een extra aanvulling betekenen.

3. Als ondersteuner bij de implementatie van een nieuwe SIS

Hoe gebruik je het procesmodel van de MORA en hoe pas je deze toe bij de implementatie van een nieuw SIS? De derde spreker heeft hiervoor een mooie oplossing en vertelt ook dat je de MORA kunt gebruiken om een completer procesbeeld te krijgen bij het opstellen van een impactanalyse. De MORA helpt je als school bij een ‘eenvoudig en goed inzetbaar applicatielandschap.’

>Meer hierover lees je hier.

4. Als kader voor procesmanagement

Hoe je als procesarchitect de MORA toepast, daarover vertelt de vierde spreker. Ze koos ervoor om dit schooljaar drie ‘key processen’ uit te werken. De MORA bespaarde een hoop tijd. Door de procesketens uit de MORA te gebruiken, was het eerste deel van haar uitwerking al gedaan en biedt het een kader waarbinnen alle activiteiten moeten passen. Hierbij maakte ze ‘natuurlijk’ gebruik van de MORA procesplaten en in dit geval het hoofdprocesmodel.

> Meer hierover lees je op de MORA website.

5. Als procesbeschrijver

Je kunt de MORA ook gebruiken om processen te beschrijven. Met de MORA in de hand heeft het MT van de vijfde spreker het proceseigenaarschap verdeeld en afspraken gemaakt over hoe zij wijzigingen binnen processen doorvoeren en wie daarbij (en wanneer) betrokken moeten worden.

> Meer uitleg hierover vind je op deze pagina: Professionaliseren van (onderwijs) teams. Hier wordt het proceseigenaarschap besproken.

Afsluiting
Het spreekbeurtenfestival wordt afgesloten met twee bijdragen vanuit de MORA-groep. Bas Kruiswijk laat zien dat de Teamplaat Onderwijskwaliteit nu helemaal verwerkt is als ‘views’ binnen de MORA-website. Ook gaat hij in op hoe je als architect je MORA-modellen up-to-date kunt houden. Hij licht een tipje van de sluier op over toekomstige onlinebijeenkomsten (zie ook onderaan deze tekst). Rob Vos geeft nog wat extra argumenten aan om als instelling toch vooral de MORA te gaan gebruiken. Samenwerking rondom de MORA en MOSA is voor iedereen voordelig.

We kijken terug op een geslaagde middag. Dank voor alle bijdragen, vragen, uitwisselingen en leuke gesprekken. Alle presentaties zijn te vinden in de Teamsomgeving van de MORA. Hier kun je alleen bij als je lid bent van de MORA Community. Wil je lid worden of bijdragen aan de MORA Community? Mail dan naar Joël de Bruijn.

En noteer vast de volgende online bijeenkomsten in je agenda:

Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt via de website van MBO Digitaal en de MORA Teamsomgeving. 

 

Reacties (0)
Geef een reactie