Dit zijn de 4 prioriteiten waar Edu-V mee aan de slag gaat

Binnen het programma Edu-V zijn prioriteiten voor het afsprakenstelsel geformuleerd. Uitgangspunt zijn de concrete uitdagingen waar (mbo)scholen in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben en waarbij uniforme afspraken gaan helpen.  Dit zijn de vier prioriteiten:

Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten 

De privacy van studenten is al behoorlijk goed beschermd in het privacyconvenant. Toch ervaren scholen en leveranciers drempels om gegevens en identiteiten op een veilige manier uit te wisselen. Hierdoor worden onnodig veel persoonsgegevens uitgewisseld. Edu-V maakt afspraken over koppelingen voor doorgifte van identiteiten en de standaardattributen, waarmee de veiligheid van uitwisselingen verder wordt verbeterd.

Meer eenduidigheid in kenmerken van digitale leermiddelen  

Leermiddelen laten zich onderling moeilijk vergelijken. Scholen kunnen leermiddelen daardoor lastig vergelijken. En het kost docenten veel moeite om leermiddelen met elkaar te combineren, voor het creëren van persoonlijke leerlijnen. Edu-V maakt afspraken over kenmerken of beschrijvingen van leermiddelen, die onderlinge vergelijkingen makkelijker maken. 

Beter inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens

Omdat toetsresultaten van studenten nu niet altijd worden uitgewisseld tussen de verschillende onderwijssystemen, zijn docenten onnodig veel tijd kwijt aan het overtypen van cijfers.  Edu-V maakt afspraken over het geautomatiseerd uitwisselen van digitale toetsresultaten en voortgangsgegevens. Zo krijgen docenten beter inzicht in het leerproces van hun studenten.

Digitale leermiddeleneenvoudiger verwerven en in gebruik nemen

Digitale leermiddelen aanschaffen en in gebruik nemen is vaak complex. Administratieve processen bij de verschillende leveranciers zijn ooit gemaakt voor het leveren van boeken, maar worden inmiddels ook gebruikt voor digitale leermiddelen. Dit leidt geregeld tot problemen bij de levering en ingebruikname van een digitaal leermiddel. Edu-V maakt afspraken met leveranciers en scholen om te komen tot een vereenvoudiging van de logistieke en administratieve keten. 

Wil je meer informatie?
Lees de geüpdatete brochure over Edu-V, voor scholen en leveranciers van digitale onderwijsmiddelen.

Meedoen en aanmelden?
Wil je meedenken en meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep van Edu-V:
www.edu-v.org/klankbordgroep

Weten met welke afspraken de werkgroepen als eerste starten? En hoe je je kunt aanmelden voor de werkgroepen? Volg het nieuws op de website: www.edu-v.org

 

Reacties (0)
Geef een reactie