Column Berent Daan: Op naar (1 mei) 2023

Toen ik begin oktober de vacature onder ogen kreeg voor een programmadirecteur Digitaliseringsimpuls Onderwijs sprong mijn hart op. In de eerste plaats omdat ik verrast was dat alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland zich achter een plan hadden geschaard om samen te werken aan het verbeteren van de kwaliteit, de flexibiliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Deze samenwerking is echt uniek in de wereld, op deze schaal. Ik heb me verdiept in het vele voorwerk en de projecten en pilots die de afgelopen jaren zijn gedaan in het kader van Doorpakken op Digitalisering in het  mbo en het Versnellingsplan in het ho. Met alles wat ik las, werd ik steeds enthousiaster en ik voelde dat er een prachtige kans ligt om al die kennis en motivatie aan de slag te gaan in deze Digitaliseringsimpuls.

En met elk gesprek dat ik voerde, met vrienden, collega’s en mensen die al betrokken zijn bij deze projecten, groeide mijn overtuiging dat dit programma iets is waar ik een bijdrage aan wil en kan leveren. Ik hoop met de ervaringen en lessen die ik heb opgedaan in mijn werk het  bedrijfsleven, de politiek en voor gemeenten te kunnen helpen om dit programma tot een succes te maken voor studenten, docenten en iedereen die baat heeft bij toegankelijk en hoogwaardig onderwijs.

Op 1 januari 2023 begin ik als directeur van het programma, maar de afgelopen weken heb ik al kennis kunnen maken met het programmateam en veel collega’s bij de betrokken instellingen. Tot 1 mei 2023 werken we met elkaar aan de voorbereidingen en het opzetten van het programma, om daarna een vliegende start te maken. Ik verheug me om de komende maanden het land in te gaan en velen van jullie te ontmoeten. Het voelt als een voorrecht om samen met jullie te gaan werken aan de verandering die nodig is om ons onderwijs mooier en beter te maken, voor iedereen.

Meer over de Digitaliseringsimpuls lezen? Lees ook het artikel: Voorbereidingsfase Digitaliseringsimpuls verlengd 

Reacties (0)
Geef een reactie