Verdiepingssessie september-onderwijs, 19 juni 2020

Tijdens de online Ambassadeursbijeenkomst van 5 juni is afgesproken om een verdiepende sessie te organiseren over het onderwijs vanaf september. De bijeenkomst vond plaats op 19 juni met 17 deelnemers.

Vraag: hoe ziet het september-onderwijs eruit en wat is op korte termijn nodig om het te laten werken. De vraagstukken werden ingedeeld in drie categorieën:

  1. Ict-aspecten (leeromgeving, software tools)
  2. Onderwijs-logistieke aspecten (organisatie van het onderwijs)
  3. Onderwijskundige aspecten (ontwerp van onderwijs, ondersteuning docenten)

De deelnemers hadden hun input genoteerd in de Padlet die tijdens de meeting werd besproken en verder aangevuld. In de bijlage een kort verslag van de bevindingen. Deze zullen worden besproken in de betreffende netwerken van saMBO-ICT en teruggekoppeld tijdens de eerstvolgende Ambassadeursbijeenkomst, op 16 september in Teams.

Reacties (0)
Geef een reactie