Implementatie ECK iD ingepland?

Het ECK iD wordt na dit schooljaar dé primaire identifier voor gebruik van digitale leermiddelen in het MBO.  Dit zijn de MBO Raad, saMBO ICT, Kennisnet, samenwerkende leveranciers en het ministerie van OCW overeengekomen binnen Edu-K. Toenemend gebruik van digitale leermiddelen maakt een bestendige identiteit voor studenten en vaste afspraken over de samenwerking tussen school- en leverancierssystemen in de leermiddelenketen absoluut noodzakelijk. De eerste instellingen zijn inmiddels gestart met implementeren. saMBO-ICT en Kennisnet adviseren instellingen nog dit schooljaar het ECK iD te implementeren.

In schooljaar 2020-2021 worden andere identifiers nog naast het ECK iD gebruikt. De andere identifiers komen vanaf schooljaar 2021 – 2022 te vervallen.

Om (nogmaals) goed uit te leggen wat het ECK iD is, is bijgaande flyer gemaakt waarin de belangrijkste informatie is te vinden.

saMBO-ICT en programma Start Schooljaar willen graag inzicht in de planning van de instellingen met betrekking tot de implementatie van ECK iD. Om dat in kaart te brengen is een formulier gemaakt, waarop je dit kunt invullen. Ook als e.e.a. nog onzeker is, is invullen van belang voor een goede ondersteuning van de implementatie van het ECK iD. Het is altijd mogelijk een nieuwe planning in te dienen op het moment dat het wel duidelijk is. Ten behoeve van de ondersteuning van de implementatie van ECK iD in de keten worden de gegevens ook gedeeld met Programma Start Schooljaar van Edu-K.

Weten welke leveranciers ECK (iD) ondersteunen? Je vindt meer informatie op de website van het Edu-K programma.
Daarnaast zijn er ook (gespecialiseerde) partijen die wel ECK standaard en/of ECK iD ondersteunen, maar die achter service verlenende licentiekantoren zitten. We hebben programma Start Schooljaar gevraagd de lijst aan te vullen met deze partijen.

Reacties (0)
Geef een reactie