Verslag en presentaties Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni 2019

Op 6 juni j.l vond er weer een netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek in het mbo plaats. Het thema van de dag was ‘data in het onderwijs’. Vanuit drie verschillende perspectieven werd dit thema door experts belicht:

  1. Data en onderwijslogistiek bij Koning Willem I College door Martijn Bos (met dank aan Gert Idema voor zijn bijdrage aan de inhoud van de presentatie).
  2. De inzet van Robot Proces Automation (RPA) in administratieve processen, als tussenstap op weg naar AI door Henk van Geest van ROC Midden Nederland in samenwerking met Robert Bukkems, Willem Selten en Joost Dorrestijn.
  3. Casus Roosters in het HBO door Marga Severs en Jasper Engelbert van Turner

(Hieronder zijn de eerste twee presentaties als bijlage opgenomen. De derde presentatie is vanwege vertrouwelijkheid alleen in de groepsomgeving beschikbaar.)

Na deze interactieve presentaties, waarbij steeds de mogelijkheid van vragenstellen werd benut, hebben de deelnemers zich aan de hand van stellingen gebogen over hoe deze toepassingen in de eigen omgeving zouden kunnen worden ingezet . Aansluitend hebben veel deelnemers van de mogelijkheid gebruik gemaakt met elkaar een heerlijke maaltijd te nuttigen en te netwerken.

Volgende bijeenkomst is op donderdag 10 oktober (let op: deze is verplaatst, deze was eerst gepland op 19 september).

Reacties (0)
Geef een reactie