Digitaal ondertekenen in het mbo

Digitaal ondertekenen is in de snel digitaliserende maatschappij en bedrijfsvoering van (onderwijs)organisaties een vanzelfsprekende ontwikkeling. saMBO-ICT wil de instellingen ondersteunen met kennis, ervaring, informatie over best practices, handige tips en de relevante ontwikkelingen in regelgeving, nieuwe technieken, producten en diensten binnen dit thema.

Daarom heeft saMBO-ICT onder andere samen met vier onderwijsinstellingen een Proof-of-Concept (PoC) uitgevoerd om voor de Onderwijsovereenkomst (OOK) en de Praktijkoverenkomst (POK) een digitale ondertekening uit te werken. De resultaten zijn vastgelegd in de brochure: “Digitaal ondertekenen OOK en POK”.

In deze brochure  is o.a. het stappenplan beschreven hoe digitaal ondertekenen kan worden geïmplementeerd. Bij deze PoC zijn nadrukkelijk keuzes gemaakt aangaande de vertrouwelijkheid, juridische context, de methode, de instrumenten, de studentadministratiesystemen, de leveranciers en de contracten. Indien andere keuzes worden gemaakt kan dat impact hebben op de oplossing en implementatie. Zie voor meer informatie de themapagina Digitaal ondertekenen. Daar staat informatie over aandachtspunten of algemene hieraan gerelateerde onderwerpen.

Reacties (0)
Geef een reactie