Gebruikersdag Qlik

Op vrijdag 3 juni j.l. vond de jaarlijkse gebruikersdag Qlik plaats bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Met ruim 60 deelnemers was de opkomst hoog hetgeen ook aangeeft hoe belangrijk deelnemers het vinden om (pakket)kennis en ervaringen uit te wisselen. Dankzij het gevarieerde programma met veel inbreng vanuit de instellingen werden zij hierin bepaald niet teleurgesteld! Ook de bijdragen vanuit DUO en de MBO Raad met zeer actuele informatie droegen bij aan het welslagen van deze bijeenkomst.

De presentaties zijn beschikbaar in de besloten omgeving van de gebruikersgroep QlikView.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie