Rapport Berenschot

Berenschot160In het voorjaar is een rapport uitgebracht met de businesscase van Doorontwikkelen BRON vanuit het perspectief van de instelling. In dat rapport werd geschetst wat er minimaal aan besparingen te realiseren zou zijn en werd er ook een maximaal scenario aangegeven.
Het rapport gaf aanleiding om na te gaan wat die scenario’s nou zouden beteken voor de instellingen en de gebruikte systemen.
In de afgelopen maanden is dat nader verkend, samen met een aantal deskundigen van instellingen. Berenschot heeft dit traject begeleid en de resultaten in het bijgaande rapport verwoord. In het document wordt onderscheid gemaakt tussen drie mogelijkheden, brons, zilver en goud. Het is bedoeld om de discussie bij de verschillende gebruikersgroepen te voeden. De vraag daarbij is, hoe de mogelijkheden van Doorontwikkelen BRON het best benut kunnen worden?

Reacties (0)
Geef een reactie