Businesscase Doorontwikkelen BRON

businesscase160Wat zijn de voordelen voor de instellingen, wanneer de gegevensuitwisseling met DUO wordt vernieuwd? De vernieuwing van BRON is op verschillende momenten aan de orde geweest. De voordelen voor de instellingen werden daarbij altijd als voor-de-hand-liggend aangenomen. Voor de zomer is er door Berenschot ook een businesscase opgesteld, vanuit het perspectief van de instellingen zelf.

Berenschot heeft vanuit het administratieve proces de gegevens op een rijtje gezet en de gevolgen van het vernieuwde BRON ingeschat. Deze businesscase is gemaakt samen met drie mbo-scholen. Het geeft dus een beeld van een beperkt aantal instellingen. Toch kunnen er conclusies worden getrokken over de impact op de processen binnen de instellingen.

Een van de conclusies is, dat de meeste winst is te halen wanneer de systemen aan de kant van de instelling rekening gaan houden met de nieuwe manier van uitwisselen. Als vervolg op de businesscase wordt door Berenschot een rapport ontwikkeld waarin wordt aangegeven hoe instellingen het meeste profijt kunnen hebben van de vernieuwingen. Ook hierbij is een aantal instellingen betrokken.

Reacties (0)
Geef een reactie