PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 3 beschikbaar

kwalificatiestructuursaMBO-ICT heeft een Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 3 van dit PvE is nu beschikbaar, zie de bijlage bij dit bericht. Dit PvE is bedoeld als handreiking voor gebruikers(groepen) en leveranciers van applicaties, zodat zij in goed overleg kunnen bepalen welke aanpassingen in de processen en systemen nodig zijn als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.

Versie 1.0 van het PvE is in juni 2014 gepubliceerd. In de periode tot november 2014 heeft de verdere uitwerking van enkele inhoudelijke onderwerpen, betrokkenheid van DUO en de ontwikkeling van het wetgevingstraject geleid tot versie 2.0. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft geleid tot enkele wijzigingen. Dit was de aanleiding om deze versie 3 van het PvE te maken, waarin ook een aantal andere zaken, die in de tussentijd duidelijk geworden of veranderd zijn, geactualiseerd is.

Naast het PvE Herziening Kwalificatiestructuur raden we u aan om kennis te nemen van de volgende documenten:

Voor meer informatie over de Herziening van de Kwalificatiestructuur verwijzen we naar de themapagina Herziening Kwalificatiestructuur.

Reacties (0)
Geef een reactie