Digitaal examineren MBO

LeveranciersVeel examens worden nu nog afgenomen op papier. De afgelopen jaren is diverse keren aangetoond hoe kwetsbaar dit is en is bij een aantal examenleveranciers binnen de MBO sector de behoefte ontstaan dit te digitaliseren. Alhoewel in de kern alle examenleveranciers hetzelfde examenproces ondersteunen, is er veel variëteit in de wijze waarop. Aan saMBO-ICT is gevraagd dit traject te begeleiden. Na enkele verkennende sessies is er eind 2014 groen licht gekomen voor een vervolg traject. saMBO-ICT fungeerde in dit traject als opdrachtgever namens 8 examenleveranciers en de MBO-Raad. Na een offerte en selectietraject is de opdracht gegund aan Atos Consulting. De opdracht bestond uit drie op te leveren resultaten met betrekking tot de afname omgeving van digitale (kwalificerende) examens:

  1. Een gezamenlijk Functioneel Ontwerp (FO);
  2. Een analyse van de verschillen tussen dit FO en Facet;
  3. Aanbevelingen aan de examenleveranciers voor vervolgstappen.

Versie 1.1 van het rapport is inmiddels als bijlage beschikbaar.

Reacties (0)
Geef een reactie